Keynote - Forhåndsvise masterlysbilder

background image

Forhåndsvise masterlysbilder

Når du arbeider med et masterlysbilde, kan du teste endringene på et vanlig lysbilde
for å se hvordan den nye layouten vil se ut. Ved å gå fram og tilbake mellom et
testlysbilde og masterlysbildet, kan du foreta finjusteringer, for eksempel gjøre linjer
lengre eller kortere eller legge til flere innrykksnivå. Det er spesielt praktisk å se lysbilde
med tekst på når du skal justere tabulatorstopp og linjeavstand.

Slik tester du et masterlysbilde:

1

Marker et lysbilde i lysbildenavigeringen, og klikk deretter på Ny i verktøylinjen eller

trykk på returtasten.

2

Bruk layouten til masterlysbildet som du vil teste, ved å klikke på Mastere i

verktøylinjen og deretter markere masterlysbildet.

3

Legg til tekst og objekter til det nye lysbildet, og gå tilbake til masterlysbildet hvis du

skal endre noe.

4

Hvis du utfører endringer på lysbildet som overstyrer innstillingene til masterlysbildet

(for eksempel at du endrer lysbildebakgrunnen), og du vil at testlysbildet skal gå
tilbake til innstillingene for masterlysbildet, markerer du testlysbildet og velger Format
> «Bruk master på lysbilde på nytt».