Keynote - Bruke verktøy for masterlysbilder

background image

Bruke verktøy for masterlysbilder

Bruk navigeringen for masterlysbilder og masterlysbildeinspektøren når du jobber
med masterlysbilder.

Slik bruker du verktøy for masterlysbilder:

1

Åpne navigeringen for masterlysbilder ved å klikke på Vis i verktøylinjen og velge Vis

masterlysbilder.

2

Marker et masterlysbilde i navigeringen for masterlysbilder.

Les «Om å markere masterlysbilder du vil tilpasse» på side 237 for mer informasjon om
hvordan du markerer masterlysbilder.

3

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på lysbildeinspektørknappen.

4

Hvis du vil modifisere layout og bakgrunnsattributter, klikker du på Utseende.

Hvis du vil ha mer informasjon om dette, leser du «Om å tilpasse layouten til
masterlysbilder» på side 239.

Opprett et sted hvor tabeller,
diagrammer, webvisninger
og importert grafikk vises.

Plasser tittel- og

brødtekstruter på

masterlysbilder.

Marker hvis du vil at
objekter på lysbilder kan
flettes med objekter på
masteren.

Gjør en lyd-, video- eller

bildefil om til en

plassholder for annet

medieinnhold. Du kan

også markere tekst eller

en figur og definere en

plassholder.

Velg bakgrunnsfarge eller
-bilde.

5

Hvis du vil legge til eller endre overganger mellom masterlysbilder, klikker du på

Overgang.
Hvis du vil ha mer informasjon om dette, leser du «Definere standardoverganger» på
side 244.

236

Kapittel 12

Lage egne masterlysbilder og temaer

background image

Kapittel 12

Lage egne masterlysbilder og temaer

237

Klikk for å
forhåndsvise
overgangen.

Angi hvor lang tid
overgangen tar.

Angi hvor lenge du vil
vente før overganger
som starter automatisk,
spilles av.

Angi overgangsretning.

Velg hvordan du vil starte

overgangen.

Velg en overgang.