Keynote - Sende Keynote-dokumentet direkte til Mail

background image

Sende Keynote-dokumentet direkte til Mail

Hvis du bruker Mail som standard e-postprogram, kan du raskt og enkelt legge ved en
Keynote-, PowerPoint eller PDF-versjon av lysbildeserien til en e-postmelding, fra selve
Keynote.

Slik sender du et dokument via e-post:

1

Åpne Keynote-dokumentet, velg Deling > «Send via Mail» og velg deretter Keynote,

PowerPoint eller PDF fra undermenyen.
Keynote: Lager en Keynote-versjon av dokumentet.
PowerPoint: Lager en PowerPoint-versjon av dokumentet.
PDF: Lager en PDF-versjon av dokumentet.
En ny e-postmelding åpnes med dokumentversjonen lagt ved.

2

Rediger e-postmeldingen og klikk på Send.

Keynote-dokumenter med passordbeskyttelse sendes sikkert. Mottakere må
skrive inn et passord for å vise sikre dokumenter. Hvis du vil vite mer, kan du lese
«Passordbeskytte dokumenter» på side 37.

Passordbeskyttelse for PDF-filer og Microsoft PowerPoint-dokumenter er ikke støttet.