Keynote - Vise markøren under en presentasjon

background image

Vise markøren under en presentasjon

Du kan konfigurere en lysbildeserie slik at markøren kun vises på lysbilder som
inneholder hyperkoblinger eller filmer, eller kun når musen flyttes.

Slik angir du markørinnstillinger:

1

Velg Keynote > Valg, og klikk deretter på Lysbildeserie.

2

Velg « Vis markør kun på lysbilder med koblinger eller filmer» eller «Vis markør når

noen beveger musen».
Hvis du velger å vise markøren kun på lysbilder med hyperkoblinger eller filmer, kan
du skjule markøren under lysbildeserien ved å trykk på C-tasten.