Keynote - Tilpasse presentatørskjermen

background image

Tilpasse presentatørskjermen

Hvis du har en toskjermkonfigurasjon (en skjerm for presentatøren og en annen
for publikum), eller hvis du vil øve inn presentasjonen med kun en skjerm, kan du
se presentatørinformasjon som er nyttige for presentatøren. Du kan for eksempel
konfigurere skjermen til å vise en klokke, en timer, en forhåndsvisning av neste
lysbilde og andre meldinger. (Selvspillende presentasjoner kan ikke brukes med
presentatørvisning.)

Marker valgene

som vises på

presentatørskjermen.

Klikk hvis du vil endre
plassering på vinduene
på presentatørskjermen.

Marker denne hvis du vil

vise presentatør-

informasjonen på den

andre skjermen (under

en lysbildeserie med

toskjermkonfigurasjon).

Marker denne hvis du vil
gjøre menylinjen rød når
et bygg er i gang, og
grønn når bygget er
komplett.

Du kan angi hvilke meldinger som skal vises i presentatørvisning, og hvordan de er
organisert. Før du tilpasser presentatørvisningen, må du aktivere presentatørvisning
og angi hvilken av de to skjermene som skal vise den.

Slik aktiverer du presentatørvisningen:

1

Velg Keynote > Valg, og klikk deretter på Presentatørskjerm.

2

Velg «Vis presentatørinformasjon på den andre skjermen»

I Valg-vinduet kan du også markere de objektene du vil skal vises på
presentatørskjermen. Du kan også markere andre valg og utføre ytterligere justeringer
når du tilpasser presentatørskjermen.

3

Klikk på Lysbildeserie øverst i Valg-vinduet.

4

Marker ett av følgende valg nederst i Valg-vinduet:

212

Kapittel 11

Vise, skrive ut og eksportere lysbildeserien

background image

Kapittel 11

Vise, skrive ut og eksportere lysbildeserien

213

Presenter på primærskjerm: Viser lysbildeserien på den samme skjermen som
menylinjen.
Presenter på sekundærskjerm: Viser lysbildeserien på skjermen uten menylinje.

5

Hvis du vil angi hvilke objekter som skal være tilgjengelige på presentatørskjermen,

markerer du dem.
Under finner du en beskrivelse av de forskjellige alternativene.

Slik tilpasser du presentatørvisningen:

1

Gjør følgende for å få tilgang til forhåndsvisningen på presentatørskjermen:

Klikk på Tilpass presentatørskjerm-knappen nederst i Presentatørskjerm-valg.

Â

Velg Spill av > Tilpass presentatørskjerm.

Â

2

I Tilpass presentatørskjerm-vinduet markerer du valgene du vil vise på

presentatørskjermenen.
Nåværende lysbilde: Viser en forhåndsvisning av lysbildet som for øyeblikket vises
på skjermen som publikum ser. Dette kan være nyttig hvis for eksempel lysbildeserien
spilles av på en skjerm bak deg.
Byggmarkører: Vises som blå prikker nedenfor den nåværende
lysbildeforhåndsvisningen, og indikerer hvor mange bygg det nåværende lysbildet har.
Neste lysbilde: Viser en forhåndsvisning av neste lysbilde.
«Klar for neste»-indikator: Vises som en grønn eller rød linje øverst på
presentatørskjermen. Indikatoren viser når nåværende bygg er ferdig spilt av, og
lysbildet fortsetter ikke før du klikker. Rød betyr at du ikke kan gå videre på lysbildet
ennå. Grønn betyr at du kan gå videre på lysbildet.
Notater: Viser presentatørnotatene som skal være til hjelp for nåværende lysbilde.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lager presentatørnotater, leser du
«Legge til presentatørnotater» på side 206.
Klokke: Viser hva klokken er i følge datamaskinens klokke.
Tidtaker: Gir informasjon om hvor lang tid presentasjonen bruker. Den begynner
fra det øyeblikket du går til neste lysbilde (ikke når du trykker på Spill av). Marker et
alternativ for hvordan du vil at tidtakeren skal vises:
Gjenstår: Indikerer hvor lang tid du har igjen på presentasjonen. Skriv inn hvor lang tid
du kan bruke på presentasjonen, i feltet ved siden av.
Brukt: Indikerer hvor lang tid det har gått siden du startet lysbildeserien.

3

Flytt objektene på skjermen for å plassere dem der du vil ha dem på siden.

4

Hvis du vil endre størrelsen til et objekt på skjermen, flytter du det nedre høyre

hjørnet.

5

Klikk på Ferdig.

background image

Få tilgang til ytterligere presentatørskjermkontroller

Du kan endre eller justere objektene i presentatørskjermen når som helst under en
presentasjon. Du har tilgang til flere lysbildeseriekontroller fra presentatørvisning. Du
kan enkelt gå til en hvilken som helst side, sette presentasjonen på pause (og vise en
svart skjerm) og mer.

Slik får du tilgang til å bruke presentatørskjermkontrollene:
Hvis du vil ha tilgang til kontrollene, beveger du markøren øverst i

m

presentatørskjermen når du holder presentasjonen.
En verktøylinje med fire knapper vises.
Lysbilder: Viser miniatyrbilder av alle lysbildene i presentasjonen, langs en stripe på
toppen av skjermen. Flytt rullesjakten under lysbildeminiatyrene for å bla gjennom
lysbildene. Dobbeltklikk på en miniatyr for å gå til det lysbildet, eller skriv inn et
lysbildetall i «Gå til lysbilde»-feltet og klikk på Gå (eller trykk på returtasten).
Svart: Hovedskjermen for presentasjonen blir svart (samme effekt som å trykke på B
under presentasjonen). Klikk for å gjenopprette nåværende lysbilde.
Valg: Gir rask tilgang til følgende valg:
Bytt skjermer: Reverserer skjermoppsettet slik at presentatørskjermen vises på skjermen
hvor lysbildeserien var, og omvendt.
Skaler lysbilder til skjerm: Justerer størrelsen av lysbildet slik at det fyller skjermen så
mye som mulig, uten å endre proporsjonene.
Tilpass presentatørskjerm: Gjør at du kan markere hvilke objekter du vil skal vises på
presentatørskjermen, og endre størrelse og plassering på dem.
Hjelp: Viser en liste over tastatursnarveier du kan bruke til å styre presentasjonen fra
tastaturet.