Keynote - Styre en presentasjon ved hjelp av tastaturet

background image

Styre en presentasjon ved hjelp av tastaturet

På lysbildeserier som ikke er selvspillende, kan du bruke tastaturet til å sette
presentasjonen på pause, starte den på nytt og avslutte den, gå til neste lysbilde eller
bygg, gå tilbake til forrige lysbilde eller bygg og gå til et bestemt lysbilde.

Slik kan du pause og fortsette en presentasjon:
Hvis du vil pause presentasjonen og vise gjeldende lysbilde (frys), trykker du på F. Hvis

m

du vil fortsette presentasjonen, trykker du på en hvilken som helst tast.
Hvis du vil pause presentasjonen og vise en svart skjerm, trykker du på B. Hvis du vil

m

fortsette presentasjonen, trykker du på en hvilken som helst tast.
Hvis du vil pause presentasjonen og vise en hvit skjerm, trykker du på W. Hvis du vil

m

fortsette presentasjonen, trykker du på en hvilken som helst tast.
Hvis du vil pause presentasjonen og vise siste program som var i bruk, trykker du på H.

m

Når du vil fortsette presentasjonen, klikker du på Keynote-symbolet i Dock.

214

Kapittel 11

Vise, skrive ut og eksportere lysbildeserien

background image

Kapittel 11

Vise, skrive ut og eksportere lysbildeserien

215

Merk: Hvis du bruker Mac OS X versjon 10.7 (Lion) eller nyere, og Keynote-
programvinduet er utvidet til fullskjermmodus før du starter avspillingen av
presentasjonen, kan du trykke på H for å avslutte avspillingen og gå tilbake til
Keynote-vinduet.
Klikk på en hyperkobling som åpner en nettside, e-postmelding eller fil. Når du vil

m

fortsette presentasjonen, klikker du på Keynote-symbolet i Dock.

Du kan trykke på følgende taster når du vil gå til neste lysbilde:
Skhift–nedoverpil, Skift–nedoverpil eller høyre hakeparantes (])

m

Du kan trykke på følgende taster når du vil gå til neste bygg:
N, mellomromstasten, Returtasten, Side ned, høyrepil, nedoverpil eller Skift–høyrepil

m

Trykk på én av følgende taster for å gå tilbake til begynnelsen av alle bygg på
nåværende lysbilde, eller til forrige lysbilde hvis dette lysbildet ikke har noen bygg:
P, slettetasten, Side opp, venstrepil, oppoverpil eller Skift–oppoverpil

m

Hvis objektbygg har blitt spilt av på det nåværende lysbildet før du trykker på noen
av disse tastene eller tastekombinasjonene, går lysbildeserien tilbake til begynnelsen
av lysbildet, før noen bygg har blitt spilt av. Hvis lysbildeseriene allerede er ved det
punktet (eller lysbildet ikke inneholder bygg), og du trykker på noen av disse tastene
eller tastekombinasjonene, går lysbildeseriene tilbake til begynnelsen av forrige
lysbilde.

Du kan trykke på følgende taster når du vil gå tilbake til forrige bygg:
Skift–venstrepil, Skift–Side opp eller venstre hakeparantes ([)

m

Slik kan du gå til et bestemt lysbilde under presentasjonen:
Hvis du kjenner nummeret til lysbildet du vil gå til, skriver du inn nummeret og trykker

m

på Retur eller Enter.
Hvis du vil finne et bestemt lysbilde, bruker du lysbildevelgeren.

m

background image

Hvis du vil åpne lysbildevelgeren, trykker du på plusstegnet (+), likhetstegnet (=), eller
bindestreken (-) eller skriver et tall.

Hvis du vil åpne

lysbildevelgeren i løpet

av en presentasjonen,

trykker du på +, = eller -,

eller skriver inn et tall.

Gå til et lysbilde ved å skrive inn
tallet og trykke på returtasten.

Hvis du vil flytte framover eller bakover gjennom miniatyrbildene, trykker du på høyre eller
venstre piltast, eller flytter rullesjakten under lysbildeminiatyrene.
Hvis du vil se miniatyren for det første lysbildet, trykker du på oppoverpil; hvis du vil se
miniatyren for siste lysbilde, trykker du på nedoverpilen.
Hvis du vil vise et bestemt lysbilde, klikker du på miniatyren eller skriver inn
lysbildenummeret og trykker på Retur.
Hvis du vil lukke lysbildevelgeren uten å endre gjeldende lysbilde, trykker du på Esc-tasten.
Merk: Du kan ikke gå til et utelatt lysbilde (les «Utelate lysbilder» på side 43).

Slik kan du vise tastatursnarveier:
Hvis du viser presentatørskjermen under en presentasjon, kan du se hvilke taster som

m

styrer lysbildeserien ved å trykke på Help, spørsmålstegnet (?) eller skråstrek forover (/).
Hvis du vil se en liste over alle Keynote-tastatursnarveier, velger du Hjelp >

m

«Tastatursnarveier».

Stoppe en presentasjon

Du kan avslutte presentasjonen på flere forskjellige måter, avhengig av hvordan den er
stilt inn.

Hvis du vil forhindre at uautoriserte brukere stopper presentasjonen (hvis
presentasjonen for eksempel vises på en informasjonskiosk), kan du stille inn
lysbildeserien slik at brukeren må skrive inn navnet og passordet til administratoren
(eller brukeren som for øyeblikket er logget på) på datamaskinen som viser
lysbildeserien.

216

Kapittel 11

Vise, skrive ut og eksportere lysbildeserien

background image

Kapittel 11

Vise, skrive ut og eksportere lysbildeserien

217

Slik avslutter du en presentasjonen under avspilling:
Trykk på escape, Q, Kommando-punktum (.) eller punktum (.).

m

Hvis presentasjonen har en hyperkobling som stopper presentasjonen, klikker

m

du på den. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lager en hyperkobling
som avslutter presentasjonen, leser du «Lage en «Avslutt lysbildeserie»-knapp i
lysbildeserien» på side 136.

Slik angir du at brukere må skrive inn et administratornavn og -passord for å stoppe
en presentasjon:

1

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på dokumentinspektørknappen.

2

Klikk på Dokument i dokumentinspektøren.

3

Marker avkrysningsruten for «Krev passord for å avslutte visning».

Når du stopper en presentasjon som krever et passord, skriver du inn navnet og
passordet til administratoren (eller brukeren som for øyeblikket er logget på) på
datamaskinen i feltene som vises, etter at du prøver å stoppe presentasjonen ved å
bruke metodene som beskrives over.