Keynote - Bruke andre programmer under en presentasjon

background image

Bruke andre programmer under en presentasjon

Hvis du vil bruke Exposé, Dashboard eller andre programmer (for eksempel Remote
Desktop) mens du spiller av en lysbildeserie, må du endre en innstilling i Keynote. Velg
Keynote > Valg, klikk på lysbildeserie, og velg «Tillat at Exposé, Dashboard og andre
bruker skjermen». Hvis du velger dette, er det mulig at lysbildeserien går saktere og at
animasjoner ikke vises optimalt.

background image

Eldre versjoner av Keyspan Remote-programvare er ikke konfigurert til å fungere
sammen med Keynote, men du kan konfigurere Keyspan Remote selv.

Slik konfigurerer du Keyspan Remote til å fungere sammen med Keynote:

1

Åpne KeySpanDMR-programmet (finnes i Programmer-mappen på harddisken).

2

Klikk på Configure nederst i vinduet.

3

Velg KeySpanDMR > Add Application.

4

Finn Keynote i Choose-dialogruten, og klikk på Choose.