Keynote - Opprette selvspillende presentasjoner

background image

lysbildeserien

background image

Kapittel 11

Vise, skrive ut og eksportere lysbildeserien

205

I en selvspillende presentasjon finnes overganger eller bygg som starter automatisk,
akkurat som i en normal presentasjon. Overganger og bygg som starter «ved klikk»
(når presentatøren klikker på knappen) starter også automatisk, etter tidsperioden
angitt i Forsinkelse-feltene i dokumentinspektøren. Verdiene du angir i Forsinkelse-
feltene gjelder alle overganger og bygg som starter med et klikk.

Selv om brukere ikke kan samhandle med disse presentasjonene, kan selvspillende
presentasjoner stoppes på samme måte som andre presentasjoner (for eksempel
ved å trykke på Esc-tasten). Hvis du vil hindre brukere i å stoppe en selvspillende
presentasjon, kan du fjerne tastaturet eller kreve et passord for å avslutte
presentasjonen.

Dokument-

inspektørknappen

Angi når effekter som
starter ved klikk, skal
begynne.

Velg hva slags
lysbildeserie du vil ha.

Slik gjør du en lysbildeserie selvspillende:

1

Hvis dokumentinspektøren ikke allerede er åpen, klikker du på Inspektør-knappen i

verktøylinjen og deretter på dokumentknappen.

2

Klikk på Dokument i dokumentinspektøren.

3

Velg Selvspillende fra Presentasjon-lokalmenyen.

4

Hvis du vil hvor lenge det skal ventes før overganger automatisk starter når et nytt

lysbilde vises, angir du en verdi i Overganger-feltet.

5

Hvis du vil hvor lenge det skal ventes før bygg automatisk starter når et nytt lysbilde

vises, angir du en verdi i Bygg-feltet.

6

Hvis du vil angi andre innstillinger, inkludert passord, bruker du avkrysningsrutene for

Lysbildeserieinnstillinger.
Hvis du vil ha mer informasjon, leser du «Angi avspillingsalternativer for
lysbildeserier» (side 205).