Keynote - Øve på presentasjonen

background image

Øve på presentasjonen

Ved hjelp av øvningsvisning kan du se presentatørinformasjon – uten å bruke en
ekstra skjerm – slik at du kan øve på og finjustere tidsbruken under presentasjonen.

I øvningsvisning kan du vise gjeldende lysbilde, neste lysbilde og andre objekter som
er valgt i Presentatørskjerm-innstillingene (les «Tilpasse presentatørskjermen» på
side 212).

background image

Slik øver du på lysbildeserien:

1

Velg Spill av > Øv inn lysbildeserie.

2

Hvis du vil bla gjennom presentatørnotatene, trykker du på tastene U (opp) eller D

(ned) eller bruker rullesjakten på høyresiden av presentatørnotatene.
Hvis du ikke ser presentatørnotatene, må du forsikre deg om at det valget er markert i
Presentatør-valg.

3

Hvis du vil avslutte øvningsvisning, trykker du på Esc-tasten.