Keynote - Redigere innholdet i tabellceller

background image

Redigere innholdet i tabellceller

Du kan endre, slette, kopiere, bytte og flytte innholdet i celler.

Slik redigerer du verdier:
Hvis du vil erstatte bestemt innhold som allerede er i en celle, markerer du cellen.

m

Deretter dobbeltklikker du for å markere innholdet du vil erstatte. Hvis du vil erstatte
mer innhold, holder du nede Skift-tasten og markerer mer innhold. Skriv inn tekst som
erstatter det markerte innholdet.
Hvis du vil erstatte alt innholdet i cellen, markerer du cellen og skriver inn ny tekst.

m

Hvis «Returtast flytter til neste celle» ikke er markert i Tabellinspektør, markerer du
cellen og trykker på retur- eller Enter-tasten. Nå markeres alt i cellen, og du kan skrive
inn ny tekst.
Hvis du vil skrive inn nytt innhold

m

i celler som allerede har innhold, markerer du cellen.

Deretter klikker du der du vil sette innsettingspunktet, og begynner å skrive.
Hvis du vil angre endringer som har blitt gjort siden cellen ble markert, trykker du på

m

Esc.
Hvis du vil slette innholdet i tabellceller, rader eller kolonner, markerer du cellene,

m

radene eller kolonnene. Deretter trykker du på slettetasten eller velger Rediger > Slett.
Hvis du vil slette innhold, bakgrunnsfyll og eventuelle stilinnstillinger, velger du
Rediger > Fjern alt. Standardstilen brukes på markeringen.
Hvis du vil bytte celleverdier inne i en tabell, markerer du en celle eller flere tilstøtende

m

celler og flytter markeringen til målcellene. Verdier i markeringen byttes med verdier i
målcellene.
Hvis du vil kopiere celler innenfor en tabell, til en annen tabell eller til lerretet, flytter

m

du markerte celler mens du holder Tilvalg-tasten nede. Eventuelle verdier i målcellene
erstattes, og verdiene på opprinnelsesstedet beholdes.
Du kan også kopiere celler ved å markere dem, velge Rediger > Kopier, markere
målcellene og deretter velge Rediger > Lim inn.

background image

Hvis du vil legge til formler og funksjoner til celler, leser du instruksjoner i hjelpen. Velg

m

Hjelp > «Hjelp for iWork-formler og -funksjoner».

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger til celleformatering, leser du emnene
under «Formatere tabellcelleverdier for visning» på side 183.