Keynote - Markere og navigere i tabellceller

background image

Markere og navigere i tabellceller

Hvis du vil kunne navigere i en tabell, markerer du tabellcellene, men unngår å
markere tekst i en celle. Når du markerer en celle, markeres kantlinjene.

Slik markerer du en tabellcelle:
Klikk én gang for å markere tabellen, og klikk igjen for å markere en enkeltcelle.

m

Når en celle er markert, bruker du tabulator-, retur-, og piltastene for å flytte
markeringen til en tilstøtende celle.

Slik markerer du flere celler, rader og kolonner:
Hvis du vil markere tilstøtende tabellceller, markerer du én celle og holder nede Skift-

m

tasten mens du markerer tilstøtende celler.
Du kan også klikke på en celle og deretter flytte markeringen til flere celler.
Hvis du vil markere ikke-tilstøtende celler, holder du nede Kommando-tasten mens du

m

markerer celler. Kommando-klikk igjen hvis du vil fjerne markeringen til en celle.
Hvis du vil markere en enkeltrad eller -kolonne, markerer du én celle og velger

m

derfra Marker rad eller Marker kolonne fra Rediger rader/kolonner-lokalmenyen i
tabellinspektøren.
Hvis du vil markere flere rader, markerer du to eller flere vertikalt tilstøtende celler.

m

Deretter velger du Marker rad.
Hvis du vil markere flere kolonner, markerer du to eller flere horisontalt tilstøtende

m

celler. Deretter velger du Marker kolonne.

Slik flytter du markeringen fra cellene i tabellen til å gjelde for hele tabellen:
Trykk på Kommando-returtasten, eller klikk utenfor tabellen og klikk deretter på et

m

hvilket som helst sted i tabellen.

Når en celle er markert, kan du bruke snarveier til å markere tilstøtende celler.

background image

Slik markerer du

Gjør dette

Neste celle til høyre

Trykk på tabulatortasten.
Hvis du i den siste kolonnen trykker på
tabulatortasten, markeres den første cellen i den
neste raden.
Hvis du trykker på tabulatortasten i den siste
cellen, legges en ny rad til og den første cellen
markeres.

Neste celle til venstre

Trykk Skift-tabulatortasten.

Neste celle nedover

Trykk på nedoverpil.

Neste celle oppover

Trykk på oppoverpil.