Keynote - Markere og flytte tabellcellekantlinjer

background image

Markere og flytte tabellcellekantlinjer

Hvis du vil endre utseendet til eller flytte tabell- og cellekantlinjer, markerer du dem.
Du kan markere hele tabellkantlinjer eller enkeltkantlinjer (segmenter). Du kan også
markere flere kantlinjesegmenter, som gjør det enkelt å endre utseendet til flere
kantlinjer samtidig.

Etter at en tabellcelle er markert, vises markøren over en kantlinje som to piler.
Dette indikerer at hvis du klikker, markeres en kantlinje eller et kantlinjesegment.
En tommelfingerregel er at du klikker for å markere en tabell og klikker igjen
for å markere en kantlinje. Deretter klikker du en tredje gang for å markere et
kantlinjesegment.

Markøren ser slik ut når den
flyttes over et vertikalt segment.

Markøren ser slik ut når den
flyttes over et vertikalt segment.

Slik markerer du raskt bestemte tabellkantlinjer:

1

Marker en tabell eller tabellcelle, og klikk på kantlinjemarkeringsknappen i

formatlinjen.

Kantlinjeknappen

2

Velg kantlinjesettet du vil ha, fra lokalmenyen.

3

Hvis du vil markere et annet segment (eller kun ett segment hvis to er markert), holder

du markøren over segmentet du vil markere, til markøren endres til to parallelle linjer.
Deretter klikker du på kantlinjen for å markere den.

Hvis du vil markere kantlinjene til en markert tabell, gjør du ett av følgende:
Klikk på en kantlinje for å markere den.

m

Klikk på en annen kantlinje for å markere den kantlinjen.

m

Hvis du vil markere (eller fjerne markeringen av) flere kantlinjer, holder du nede Skift-

m

eller Kommando-tasten mens du klikker.

176

Kapittel 10

Bruke tabeller

background image

Kapittel 10

Bruke tabeller

177

Hvis du vil markere et segment av kantlinjen, dobbeltklikker du på en markert

m

kantlinje.
Hvis du vil markere (eller fjerne markeringen av) flere kantlinjesegmenter, holder du

m

nede Skift- eller Kommando-tasten mens du klikker.

Slik markerer du raskt tilsvarende kantlinjer til flere celler:

1

Marker tabellen, raden, kolonnen eller cellene.

2

Du åpner tabellinspektøren ved å klikke på Inspektør i verktøylinjen og deretter klikke

på tabellknappen.

3

Klikk på Tabell i tabellinspektøren.

4

Klikk på én av Cellekantlinje-knappene i tabellinspektøren.

Slik flytter du et kantlinjesegment:
Marker kantlinjesegmentet, og flytt det dit du vil.

m

Formatere tabellcellekantlinjer

Du kan endre tykkelse på linjene og fargen til tabellcellekantlinjer. Du kan også skjule
cellekantlinjen i en hvilken som helst celle.

Slik formaterer du tabellcellekantlinjer:

1

Marker cellekantlinjesegmentene du vil formatere.

2

Hvis du vil endre linjestilen (strek), klikker du på Strek-lokalmenyen i formatlinjen og

markerer en heltrukket linje, en stiplet linje eller Ingen (kantlinjene blir usynlige).

Klikk for å velge en
gjennomstrekingsfarge.

Klikk for å velge en gjennomstrekingstype.

Klikk for å velge en linjetykkelse.

3

Hvis du vil endre tykkelse på linjene, angir du et tall i feltet ved siden av Strek-

lokalmenyen.
Hvis du vil angi en verdi som er mindre enn 0,25 eller mer enn 10, kan du skrive det
inn i feltet.

4

Hvis du vil endre fargen på linjen, klikker du på fargefeltet og velger en farge fra

fargematrisen. Hvis du vil ha flere fargevalg, velger du Vis farger.

Du kan angi de samme kantlinjesegmentstilene i Tabell-panelet i tabellinspektøren.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker Farger-vinduet til å markere og
organisere farger, leser du «Farger-vinduet» på side 25.