Keynote - Forskjellig farge i annenhver rad

background image

Forskjellig farge i annenhver rad

Hvis du bruker fargebakgrunner i annenhver rad, får tabellen et stripete utseende.

Slik får du farge i annenhver rad:

1

Marker tabellen.

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på tabellknappen.

3

Klikk på Tabell i tabellinspektøren.

4

Marker Farge i annenhver rad nederst i tabellinspektøren.

5

Klikk på det tilstøtende fargefeltet for å åpne Farger-vinduet. Deretter velger du fargen

som skal vises i annenhver rad. Du finner instruksjoner i «Farger-vinduet» på side 25.

6

Hvis du vil endre fyllegenskapene for de andre radene, bruker du Cellebakgrunn-

valgene i tabellinspektøren. Du finner instruksjoner i «Fylle tabellceller med farge eller
bilder» på side 177.