Keynote - Dele tabellceller

background image

Dele tabellceller

Deling av celler deler hver markerte celler i to like store deler, horisontalt (i rader) og
vertikalt (i kolonner). Begge de nye cellene har identiske bakgrunnsfarger eller -bilder.
Eventuell tekst i den opprinnelige cellen, står igjen i den øverste cellen eller cellen
lengst til venstre.

Hvis du vil dele enkeltceller, markerer du dem. Hvis du vil dele en hel rad eller kolonne,
markerer du alle cellene i raden eller kolonnen.

Hvis du vil dele markerte celler horisontalt, gjør du ett av følgende:
Velg Format > Tabell > «Del opp i rader».

m

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på tabellinspektørknappen. Klikk

m

på Tabell i tabellinspektøren, og velg deretter «Del opp i rader» fra Rediger rader/
kolonner-lokalmenyen.

Hvis du vil dele markerte celler vertikalt, gjør du ett av følgende:
Velg Format > Tabell > «Del kolonner».

m

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på tabellinspektørknappen. Klikk på

m

Tabell i tabellinspektøren, og velg deretter «Del kolonner» fra Rediger rader/kolonner-
lokalmenyen.

Slik slår du sammen delte celler:
Marker alle cellene du vil slå sammen på nytt, og velg Format > Tabell > Slå sammen

m

celler.