Keynote - Legg til kolonner i en tabell

background image

Legg til kolonner i en tabell

Du kan legge til kolonner inne i en tabell eller i utkanten av tabellen. Hvis en tabell
inneholder en tittelkolonne, legges nye kolonner som legges til på venstre side i
tabellen, etter tittelkolonnen.

Slik legger du til kolonner:
Marker tabellen, og skriv deretter inn hvor mange kolonner du vil ha, i kolonnetallfeltet

m

i formatlinjen.
Nye kolonner legges til ved slutten av tabellen.
Hvis du vil legge til en enkeltkolonne i tabellen, markerer du en celle og velger

m

deretter Format > Tabell > Legg til kolonne over eller Legg til kolonne under.

background image

Du kan også velge disse kommandoene fra Rediger rader/kolonner-lokalmenyen i
tabellinspektøren. Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på tabellinspektørknappen,
og klikk deretter på Tabell.
Hvis du vil legge til flere kolonner i tabellen, markerer du like mange kolonner som

m

antallet nye kolonner du vil legge til (hvis du for eksempel vil legge til tre kolonner,
markerer du tre kolonner). Deretter velger du Format > Legg til kolonne over eller
Legg til kolonne under.
Du kan også velge disse kommandoene fra Rediger rader/kolonner-lokalmenyen i
tabellinspektøren. Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på tabellinspektørknappen,
og klikk deretter på Tabell.
Du kan dele celler i to like rader. Les «

m

Dele tabellceller» på side 175 for å finne ut

hvordan.