Keynote - Bruke tekstformatet i tabellceller

background image

Bruke tekstformatet i tabellceller

Bruk tekstformatet når du vil at alt innholdet i en celle skal behandles som tekst, selv
når det er tall. Når et tekstformat bruke i en celle, vises verdien nøyaktig som du skriver
det.

Slik tar du i bruk tekstformatet:

1

Marker cellen(e).

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på tabellknappen.

3

Klikk på Format i tabellinspektøren.

4

Velg Tekst fra Celleformat-lokalmenyen.