Keynote - Bruke det formatet i tabellceller

background image

Bruke det formatet i tabellceller

Bruk brøkformatet til å angi hvordan verdier mindre enn 1 skal vises. 27,5 vises for
eksempel som 27 1/2 når formatet er Halvdeler, og som 27 4/8 når formatet er
Åttendedeler.

Slik tar du i bruk et brøkformat:

1

Marker cellen(e).

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på tabellknappen.

3

Klikk på Format i tabellinspektøren.

4

Velg Brøk fra Celleformat-lokalmenyen.

5

Velg et visningsformat fra Nøyaktighet-lokalmenyen.