Keynote - Bruke det automatiske formatet i tabellceller

background image

Bruke det automatiske formatet i tabellceller

Det automatiske formatet bruker cellens innhold til å bestemme hvordan innholdet
skal vises. Når du legger til en ny celle, vises innholdet med formatet automatisk som
standard.

Slik tar du i bruk automatisk format:

1

Marker cellen(e).

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på tabellknappen.

3

Klikk på Format i tabellinspektøren.

4

Velg Automatisk fra Celleformat-lokalmenyen.

184

Kapittel 10

Bruke tabeller

background image

Kapittel 10

Bruke tabeller

185

Dette innholdet i en celle er tildelt formatet
automatisk

Formateres slik for visning

Et tall

Desimalplasser og kommaer beholdes som de
skrives inn.
1,000,000.008 blir for eksempel til 1,000,000.008.

En valutaverdi

Desimalplasser og kommaer beholdes som de
skrives inn. $1,000.0075 blir for eksempel til
$1,000.0075.

En datoverdi

I formler bevares verdien som skrevet og
behandles som tekst, ikke som en dato.
1/1 blir for eksempel til 1/1.

En boolsk verdi

Verdiene «sann» og «usann» konverteres til
«TRUE» og «USANN». Disse cellene kan brukes i
boolske operasjoner i formler.

En prosentverdi

Et tall etterfulgt av %-tegnet vises som skrevet,
og i formler behandles verdien som en
prosentverdi. Et mellomrom før %-tegnet kreves
ikke.
Du kan for eksempel skrive 5% eller 5 %.

En vitenskapelig verdi

Visningsformatet avrunder verdien til to
desimalplasser.
1.777E3 vises for eksempel som 1.78+E3.

En varighetsverdi

Verdien behandles som skrevet og behandles
som tekst.

En brøkverdi

Verdien behandles som skrevet og behandles
som tekst.