Keynote - Tastatursnarveier og kontekstmenyer

background image

Tastatursnarveier og kontekstmenyer

Du kan bruke tastaturet til å utføre mange menykommandoer og oppgaver i Keynote.
Hvis du vil se en omfattende liste med tastatursnarveier, åpner du Keynote og velger
Hjelp > Tastatursnarveier.

Mange objekter i Keynote-vinduet har også kontekstmenyer med kommandoer som
er spesifikke for det objektet. Kontekstmenyer er spesielt nyttige når du jobber med
tabeller og diagrammer.

Slik åpner du en kontekstmeny:
Trykk på Kontroll-tasten mens du klikker på et objekt.

m

background image

Kommandoene som er tilgjengelige i kontekstvinduet, avhenger av hvilket objekt du
klikker på.Dette bildet viser valgene som er tilgjengelige i kontekstmenyen når du
Kontroll-klikker på arbeidsområdet.