Keynote - Zoome inn eller ut

background image

Zoome inn eller ut

Du kan forstørre (zoome inn) eller forminske (zoome ut) visningen av arbeidsområdet.

Slik zoomer du inn og ut:
Velg Vis > Zoom >

m

zoomnivå.

Velg et forstørrelsesnivå fra Zoom-lokalmenyen nederst til venstre i arbeidsområdet.

m

Hvis du bruker Keynote i Mac OS X versjon 10.7 (Lion) eller nyere, kan du også vise
programvinduet i fullskjermvisning slik at du kan arbeide uten forstyrrelser. Hvis du vil
vite mer, kan du lese «Fullskjermvisning» på side 20.