Keynote - Inhoudsopgave

background image

Inhoudsopgave

background image

4

Inhoudsopgave

41

Hoofdstuk 3: Dia's aanmaken en beheren

41 Dia's toevoegen, verwijderen en ordenen
41

Een dia toevoegen

43

Dia's groeperen

43

Een dia verwijderen

44

Een dia overslaan

44

Dia's opnieuw ordenen

44

Een nummer aan een dia toevoegen

45 Het thema, de basisdia of lay-out van een dia wijzigen
45

Het thema van een dia wijzigen

46

Een nieuwe basisdia op een dia toepassen

47

De lay-out van een afzonderlijke dia aanpassen

48

Dezelfde wijziging in meerdere dia's aanbrengen

48 Notities over dia's

50

Hoofdstuk 4: Werken met tekst

50 Tekst selecteren
51

Tekst verwijderen, kopiëren en plakken

51

De grootte en vormgeving van tekst bepalen

52

Tekst vet of cursief maken of onderstrepen

52

Schaduw toevoegen aan tekst

53

Tekst doorhalen

53

Een contour op tekst toepassen

54

Tekstgrootte wijzigen

55

Tekst in subscript of superscript weergeven

56

Tekst in hoofdletters of kleine letters weergeven

56

Lettertypen wijzigen

57

De tekstkleur wijzigen

58

Geavanceerde typografische functies gebruiken

58

Speciale tekens en symbolen typen

59

Kromme aanhalingstekens gebruiken

60

Een accentteken toevoegen

60

De toetsenbordindeling voor een andere taal bekijken

61

Een vaste spatie invoegen

61

Het anti-aliasingniveau aanpassen

62 Opsommingstekens met tekst en nummering opmaken
64 Vrije tekstvakken en tekst in vormen
64

Een vrij tekstvak toevoegen

65

Tekst in een vorm opnemen

66 Tekstuitlijning en letter- en regelafstand instellen
66

Tekst horizontaal uitlijnen

67

Tekst verticaal uitlijnen

68

Ruimte binnen randen van tekstvakken aanpassen

background image

Inhoudsopgave

5

68

De afstand tussen tekstregels aanpassen

69

De ruimte voor of na alinea's instellen

70

De afstand tussen tekens aanpassen

70

Tekst uitlijnen met tabstops en alinea-inspringingen

72

Tekst in kolommen weergeven

73 Uw dia's controleren op tekstfouten
73

Spelling controleren

75

Tekst automatisch vervangen

76

Tekst zoeken en vervangen

77

Hoofdstuk 5: Werken met afbeeldingen, vormen en andere objecten

77 Afbeeldingen importeren
79

Afbeeldingen automatisch verkleinen zodat ze in dia's passen

79

Thema-afbeeldingen vervangen door uw eigen media

80

Afbeeldingen bijsnijden

83

De achtergrond of ongewenste elementen in een afbeelding verwijderen

84

De helderheid, het contrast en andere instellingen van een afbeelding wijzigen

86 Vormen aanmaken
86

Een kant-en-klare vorm toevoegen

86

Een aangepaste vorm toevoegen

88

Een vorm bewerkbaar maken

93 Objecten bewerken en ordenen en het uiterlijk van objecten wijzigen
93

Meerdere objecten selecteren

93

Objecten kopiëren of dupliceren

94

Objecten verwijderen

94

Objecten verplaatsen en in het diawerkgebied plaatsen

101

De grootte, richting en contour van objecten wijzigen

107

Een kleur of afbeelding als vulling voor een object gebruiken

111

De stijl van een object kopiëren naar een ander object

112 Werken met MathType

113

Hoofdstuk 6: Geluid en films toevoegen

113 Geluids- en filmtypen die kunnen worden afgespeeld in Keynote
114 Informatie over het toevoegen van geluid aan uw diavoorstelling
114

Geluid aan een afzonderlijke dia toevoegen

115

Een soundtrack aan een diavoorstelling toevoegen

116

Gesproken commentaar opnemen

118 Een film op een dia plaatsen
118

Een fotolijst om een film plaatsen

119 Opties voor het afspelen van media aanpassen
120

Mediabestanden kleiner maken

background image

6

Inhoudsopgave

121

Hoofdstuk 7: Beweging aan diavoorstellingen toevoegen

122 Overgangen tussen dia's toevoegen
124

Tips voor het aanmaken van de overgang 'Magisch verplaatsen'

124

Tips voor het aanmaken van een overgang met teksteffecten

125

Tips voor het aanmaken van een overgang met objecteffecten

125 Dia's verlevendigen met objectanimaties
126

Objecten in een dia laten verschijnen en verdwijnen met behulp van animaties

128

Bewegende effecten toevoegen aan objecten in dia's (actie-animaties)

132

Een reeks afbeeldingen samenstellen op één dia (slimme animaties)

135

De volgorde van objectanimaties wijzigen

135

Objectanimaties automatiseren

136

Bewegingseffecten toevoegen aan opsommingstekens met tekst, tabellen en
diagrammen

139

Een filmanimatie aanmaken

140

Objectanimaties kopiëren of verwijderen

141

Hoofdstuk 8: Koppelingen in een presentatie gebruiken

141 Over koppelingen
141

Een object in een koppeling omzetten

145 Een presentatie met alleen koppelingen aanmaken
146 Tekst voor een koppeling onderstrepen

147

Hoofdstuk 9: Diagrammen aanmaken op basis van gegevens

147 Informatie over diagrammen
150 Een nieuw diagram toevoegen en gegevens invoeren
152

Een diagram omzetten in een ander type diagram

153

Gegevens in een bestaand diagram wijzigen

154 Diagrammen opmaken
155

De plaats van de diagramtitel en legenda bepalen en deze onderdelen opmaken

155

Het formaat van een diagram wijzigen of een diagram roteren

156

De assen van een diagram opmaken

159

De elementen van een gegevensreeks van een diagram opmaken

162

Foutstaven in diagrammen tonen

162

Trendlijnen in diagrammen tonen

164

De tekst van diagramtitels, labels en legenda's opmaken

164

De weergave van cirkeldiagrammen aanpassen

168

Schaduw, de afstand tussen onderdelen en reeksnamen instellen voor staaf- en
kolomdiagrammen

169

Gegevenspuntsymbolen en lijnen in lijndiagrammen aanpassen

170

Gegevenspuntsymbolen in vlakdiagrammen tonen

170

Werken met spreidingsdiagrammen

171

Diagrammen met twee assen en gemengde diagrammen wijzigen

172

Scène-instellingen van 3D-diagrammen wijzigen

background image

Inhoudsopgave

7

173

Hoofdstuk 10: Werken met tabellen

173 Een tabel toevoegen
175

Rijen aan een tabel toevoegen

175

Kolommen aan een tabel toevoegen

176

Een rij of kolom verwijderen

176

Het formaat van een tabel aanpassen

178 Inhoud typen in tabelcellen
179

Tabelcellen selecteren en navigeren door tabelcellen

180

Een tabelcel automatisch vullen

181

De inhoud van tabelcellen wijzigen

182 De weergave en lay-out van tabellen aanpassen
183

Wisselende tabelrijkleuren

183

Koptekstrijen of koptekstkolommen aan een tabel toevoegen

184

Voettekstrijen aan een tabel toevoegen

185

Tabelcellen samenvoegen

186

Tabelcellen splitsen

186

Tabelcelranden selecteren en verplaatsen

188

Tabelcellen vullen met kleuren of afbeeldingen

189 Gegevens sorteren en verwerken met tabellen
189

Werken met getallen in tabelcellen

190

Gegevens sorteren in tabelcellen

191

Werken met voorwaardelijke opmaak om waarden in tabelcellen te controleren

194 Instellen hoe waarden in tabelcellen worden weergegeven
196

De automatische notatie toepassen op tabelcellen

197

Een getalnotatie toepassen op tabelcellen

197

Een valutanotatie toepassen op tabelcellen

198

Een percentagenotatie toepassen op tabelcellen

199

Een datum- en tijdnotatie toepassen op tabelcellen

199

Een duurnotatie toepassen op tabelcellen

200

De breuknotatie toepassen op tabelcellen

200

Een talstelselnotatie toepassen op tabelcellen

201

De wetenschappelijke notatie toepassen op tabelcellen

201

De tekstnotatie toepassen op tabelcellen

201

Werken met eigen notaties voor de weergave van waarden in tabelcellen

217

Hoofdstuk 11: Diavoorstellingen bekijken, afdrukken en exporteren

217 Verschillende manieren om een diavoorstelling te presenteren
218

Een presentatie aanmaken die automatisch wordt afgespeeld

219

Afspeelopties voor diavoorstellingen instellen

219 Presentaties oefenen en bekijken
219

Presentatoraantekeningen toevoegen

220

Het diaformaat instellen

221

Een presentatie oefenen

background image

8

Inhoudsopgave

221

Een presentatie op het beeldscherm van uw computer bekijken

222

Een presentatie op een extern beeldscherm of een groot scherm bekijken

226 Het afspelen van presentaties regelen
226

De weergave voor Beeldscherm presentator aanpassen

229

Het afspelen van de presentatie regelen met behulp van het toetsenbord

231

Films afspelen

232

De aanwijzer tijdens een presentatie tonen

232

Werken met een Apple Remote

233

Keynote Remote gebruiken

234

Tijdens een presentatie met andere programma's werken

234 Dia's afdrukken
236 Diavoorstellingen naar andere structuren exporteren
236

Een presentatie in de iWork '08-structuur bewaren

236

Een presentatie op andere platforms gebruiken

242

Een presentatie naar een iLife-programma sturen

246

Een diavoorstelling bekijken in iChat Theater

246

Uw Keynote-document rechtstreeks naar Mail versturen

247 Uw Keynote-presentatie naar iWork.com Public Beta versturen

251

Hoofdstuk 12: Basisdia's en thema's ontwerpen

251 Basisdia's en thema's ontwerpen
252 Werken met hulpmiddelen voor basisdia's
253

Een voorvertoning van een basisdia bekijken

253 Basisdia's selecteren die u wilt aanpassen
254

Een basisdia dupliceren

254

Een dia of basisdia importeren

254

Een geheel originele basisdia aanmaken

255 Basisdialay-outs aanpassen
255

Plaatsaanduidingen voor tekst definiëren

255

Plaatsaanduidingen voor media definiëren

256

Plaatsaanduidingen voor objecten definiëren

256

Achtergrondelementen voor basisdia's aanmaken

257

Hulplijnen toevoegen aan basisdia's

257 Standaardkenmerken voor tekst en objecten instellen
258

Standaardkenmerken van tekstvakken en vormen instellen

258

Standaardkenmerken van geïmporteerde afbeeldingen instellen

259

Standaardkenmerken van tabellen instellen

260

Standaardkenmerken van diagrammen instellen

261 Standaardovergangen instellen
261 Animaties aanmaken op basisdia's

background image

Inhoudsopgave

9

262 Aangepaste thema's
262

Aangepaste thema's bewaren

262

Een geheel nieuw thema aanmaken

263

De oorspronkelijke kenmerken van het thema herstellen

background image
background image

11

Met Keynote maakt u eenvoudiger dan ooit bioscoopachtige

presentaties om uw verhaal doeltreffend en met verve over

te brengen.

Om met Keynote aan de slag te gaan, opent u het programma en kiest u een van
de vooraf gedefinieerde sjablonen. U kunt over plaatsaanduidingstekst typen,
afbeeldingen en films toevoegen door ze te slepen en verbluffende animaties maken.
Zo maakt u in een handomdraai een indrukwekkende presentatie.

Deze gebruikershandleiding bevat gedetailleerde instructies voor het uitvoeren
van bepaalde taken in Keynote. Naast dit pdf-bestand zijn er ook nog andere
informatiebronnen beschikbaar:

Vo

or

w

oor

d