Keynote - Tips voor het aanmaken van een overgang met teksteffecten

background image

Tips voor het aanmaken van een overgang met teksteffecten

Voorbeelden van overgangen met teksteffecten zijn 'Anagram', 'Glinsteren', 'Fonkelen'
en 'Zwieper'. U krijgt de beste resultaten als u twee opeenvolgende dia's gebruikt
waarin eenvoudige, duidelijke tekst voorkomt met enkele gemeenschappelijke letters.
Zorg ervoor dat het lettertype en de lettertypegrootte van de tekst op beide dia's
gelijk is. Bij de overgangen 'Anagram' en 'Zwieper' moet u ervoor zorgen dat de tekst
op beide dia's ook op dezelfde positie wordt geplaatst.

Een overgang met teksteffecten instellen

1

Maak een dia aan met eenvoudige, duidelijke tekst (zoals een titel of een korte

aankondiging).

2

Selecteer de dia in het navigatiepaneel en druk op Command + D om de dia te

dupliceren.

124

Hoofdstuk 7

Beweging aan diavoorstellingen toevoegen

background image

Hoofdstuk 7

Beweging aan diavoorstellingen toevoegen

125

3

Verwijder de bestaande tekst op de kopie van de dia en typ de gewenste tekst op de

dia zelf.
Zorg dat de nieuwe tekst kort is en dat deze ten minste enkele van de letters bevat
van de eerste dia.

4

Selecteer de eerste dia en pas de gewenste teksteffectovergang toe.