Keynote - Bewegingseffecten toevoegen aan opsommingstekens met tekst, tabellen en diagrammen

background image

Bewegingseffecten toevoegen aan opsommingstekens met tekst,

tabellen en diagrammen

Voor tekst, tabellen, diagrammen en films zijn specifieke animatieopties beschikbaar. U
kunt de staven van een diagram bijvoorbeeld één voor één in de dia laten verschijnen
of de onderdelen in een lijst met opsommingstekens per opsommingsteken uit de dia
laten verdwijnen.

Een tekstanimatie aanmaken

U kunt tekst alinea voor alinea, woord voor woord of teken voor teken samenstellen. U
kunt tekstanimaties aanmaken voor tekst met opsommingstekens en voor platte tekst.

Een tekstanimatie instellen

1

Selecteer de tekst in het diawerkgebied.

136

Hoofdstuk 7

Beweging aan diavoorstellingen toevoegen

background image

Hoofdstuk 7

Beweging aan diavoorstellingen toevoegen

137

2

Klik op de knop 'Info' in de knoppenbalk en klik vervolgens op de knop 'Animatie-info'.

3

Kies een optie uit het venstermenu 'Uitvoering' in het paneel 'Animatie in' (om tekst te

laten verschijnen) of 'Animatie uit' (om tekst te laten verdwijnen) van het infovenster
'Animatie'. Mogelijk worden niet alle onderstaande opties weergegeven, afhankelijk
van het feit of u platte tekst of tekst met opsommingstekens in het diawerkgebied
hebt geselecteerd:
Allemaal tegelijk: Hiermee wordt alle tekst in het tekstvak tegelijkertijd verplaatst.
Per opsommingstek.: Hiermee wordt tekst per opsommingsteken verplaatst.
Per opsomming: Hiermee wordt een opsomming in zijn geheel verplaatst.
Per gemark. ops.tek: Hiermee wordt elk opsommingsteken gemarkeerd wanneer het
wordt verplaatst, zodat telkens alleen het laatste opsommingsteken gemarkeerd is.
Per alinea: Is van toepassing op platte tekst (zonder opsommingstekens).

Een tabelanimatie aanmaken

U kunt tabellen onder andere per regel of per kolom in een dia laten verschijnen.

Een tabelanimatie instellen

1

Selecteer een tabel in het diawerkgebied.

2

Klik op de knop 'Info' in de knoppenbalk en klik vervolgens op de knop 'Animatie-info'.

3

Kies een optie uit het venstermenu 'Uitvoering' in het paneel 'Animatie in' (om

tabelelementen te laten verschijnen) of 'Animatie uit' (om tabelelementen te laten
verdwijnen) van het infovenster 'Animatie'.
Allemaal tegelijk: Hiermee verschijnt de gehele tabel als één object op de dia.
Per rij: Hiermee verschijnt de tabel per rij op de dia.
Per kolom: Hiermee verschijnt de tabel per kolom op de dia.
Per cel: Hiermee verschijnt de tabel per cel op de dia.
Per rij-inhoud: Hiermee verschijnt eerst de gehele lege tabel, waarna de inhoud rij
voor rij wordt toegevoegd.
Per kolominhoud: Hiermee verschijnt eerst de gehele lege tabel, waarna de inhoud
kolom voor kolom wordt toegevoegd.
Per celinhoud: Hiermee verschijnt eerst de gehele lege tabel, waarna de inhoud cel
voor cel wordt toegevoegd.
Van onder naar boven: Hiermee verschijnt de tabel per rij op de dia, van onder naar
boven.
Van onder naar boven - inhoud: Hiermee verschijnt eerst de gehele lege tabel,
waarna de inhoud rij voor rij wordt toegevoegd, van onder naar boven.

Voor alle onderdelen van een tabel wordt dezelfde animatiestijl gebruikt.

background image

Een diagramanimatie aanmaken

U kunt diagrammen bijvoorbeeld per staaf of cirkelsegment laten verschijnen of
verdwijnen.

Een diagramanimatie instellen

1

Selecteer in het diawerkgebied een diagram waarvoor u een animatie hebt

gedefinieerd.

2

Klik op de knop 'Info' in de knoppenbalk en klik vervolgens op de knop 'Animatie-info'.

3

Kies een optie uit het venstermenu 'Uitvoering' onder 'Animatie in' (om

diagramelementen te laten verschijnen) of 'Animatie uit' (om diagramelementen
te laten verdwijnen) van het infovenster 'Animatie'. Mogelijk worden niet alle
onderstaande opties weergegeven, afhankelijk van het diagramtype dat u in het
diawerkgebied hebt geselecteerd:
Allemaal tegelijk: Hiermee wordt het hele diagram als één object op de dia verplaatst.
Achtergrond eerst: Hiermee worden eerst de diagramassen en daarna alle
gegevenselementen (staven, lijnen of vlakken) tegelijk verplaatst.
Per reeks: Hiermee worden eerst de diagramassen en daarna de gegevenselementen
reeks voor reeks verplaatst.
Per set: Hiermee worden eerst de diagramassen en daarna de gegevenselementen set
voor set verplaatst.
Per element in reeks: Hiermee worden eerst de diagramassen en daarna elk
afzonderlijk gegevenselement reeks voor reeks verplaatst.
Per element in set: Hiermee worden eerst de diagramassen en daarna elk afzonderlijk
gegevenselement set voor set verplaatst.

Voor alle elementen van een diagram (behalve de legenda) wordt dezelfde
animatiestijl gebruikt.

Voor de legenda kunt u een aparte animatiestijl en -volgorde instellen. Als u het
diagram en de legenda tegelijk wilt laten verschijnen, groepeert u de legenda met het
diagram voordat u de animatiestijl van het diagram instelt (zie “Objecten groeperen en
de groepering van objecten opheffen” op pagina 99).

Animaties van tekst, tabellen en diagrammen combineren

Nadat u objectanimaties in een dia hebt ingesteld, kunt u criteria instellen voor het
moment waarop de animaties verschijnen en weer verdwijnen.

U kunt bijvoorbeeld een animatie instellen waarmee het eerste opsommingsteken
op de dia verschijnt, gevolgd door het eerste segment van een cirkeldiagram en
vervolgens het tweede opsommingsteken. U kunt hetzelfde doen om objecten van de
dia te laten verdwijnen. Ook kunt u een reeks elementen opgeven die in een animatie
moeten worden gebruikt, zoals alleen het tweede en derde opsommingsteken in een
tekstanimatie.

138

Hoofdstuk 7

Beweging aan diavoorstellingen toevoegen

background image

Hoofdstuk 7

Beweging aan diavoorstellingen toevoegen

139

Objectanimaties combineren

1

Selecteer een tekstvak, tabel of diagram in het diawerkgebied.

2

Klik op de knop 'Info' in de knoppenbalk en klik vervolgens op de knop 'Animatie-info'.

3

Stel een objectanimatie in door een andere optie te kiezen dan 'Allemaal tegelijk'

uit het venstermenu 'Uitvoering' onder 'Animatie in' (om diagramelementen te laten
verschijnen) of 'Animatie uit' (om diagramelementen te laten verdwijnen) in het
infovenster 'Animatie'.

4

Als u een reeks elementen wilt opgeven voor de animatie, gebruikt u de

venstermenu's 'Van' en 'tot'.

5

Schakel het aankruisvak 'Stel timing/volgorde per animatie in' in.

6

Selecteer een ander tekstvak, een andere tabel of een ander diagram in het

diawerkgebied en stel de animatie in zoals is beschreven in de stappen 3 tot en met 5.

7

Sleep de animaties in de instellingenlade in de gewenste volgorde.

Als de instellingenlade niet is geopend, klikt u op 'Meer opties'. Mogelijk moet u
alle animaties eerst deselecteren in de instellingenlade voordat u een animatie kunt
selecteren om deze vervolgens te slepen.

Zie “Objectanimaties automatiseren” op pagina 135 voor meer informatie over het
instellen van automatische timing voor animaties.