Keynote - Afbeeldingen bijsnijden

background image

Afbeeldingen bijsnijden

U kunt afbeeldingen bijsnijden zonder de afbeeldingsbestanden zelf te wijzigen door
een masker toe te passen op de randen van de afbeelding om ongewenste delen te
verwijderen of om de omtrek van de afbeelding te wijzigen. Als u geen vorm voor
het masker opgeeft, wordt standaard een rechthoekig masker gebruikt in Keynote.
Voor het bijsnijden van uw afbeelding kunt u echter gebruikmaken van elke vorm
die in Keynote beschikbaar is, met inbegrip van een aangepaste vorm die u met het
hulpmiddel voor tekenen hebt aangemaakt.

Een afbeelding bijsnijden met een rechthoek

1

Importeer de afbeelding die u wilt bijsnijden.

2

Selecteer de afbeelding en klik vervolgens op de knop 'Snij bij' in de knoppenbalk (of

kies 'Opmaak' > 'Snij bij').

80

Hoofdstuk 5

Werken met afbeeldingen, vormen en andere objecten

background image

Hoofdstuk 5

Werken met afbeeldingen, vormen en andere objecten

81

Er verschijnt een masker over de afbeelding en er wordt een aantal regelaars
weergegeven.

Sleep de afbeelding om te
bepalen welk gedeelte u wilt
weergeven.

Sleep de schuifknop om de grootte
van de afbeelding te wijzigen.

Klik hierop om het gebied buiten de
uitsnede te tonen of te verbergen.

Sleep de selectiegrepen om de
grootte van de uitsnede te wijzigen.

3

Om de grootte van de afbeelding te wijzigen, sleept u de schuifknop boven de knop

'Wijzig masker'.

4

Verfijn het masker op een of meer van de volgende manieren:

Â

Om de grootte van het masker te wijzigen, sleept u de selectiegrepen van de
maskervorm. Als u de verhoudingen van het masker wilt handhaven, houdt u de
Shift-toets ingedrukt terwijl u sleept.

Â

Om het masker te roteren, houdt u de Command-toets ingedrukt terwijl u een
selectiegreep in een van de hoeken van het masker sleept.

5

Sleep de afbeelding om het weer te geven gedeelte op de juiste plaats te zetten of

verplaats het masker door op de rand ervan te klikken en te slepen.

6

Als de positie en de grootte van uw afbeelding en het masker naar wens zijn, voert u

een van de volgende handelingen uit om de bewerking te voltooien:

Klik dubbel op het masker of de afbeelding.

Â

Druk op de Return-toets.

Â

Klik buiten de afbeelding.

Â

Klik op 'Wijzig masker'.

Â

7

Om de grootte van de bijgesneden afbeelding te wijzigen, sleept u de selectiegrepen.

Om de afbeelding te roteren, sleept u de selectiegrepen terwijl u de Command-toets
ingedrukt houdt.

8

Om de grootte van de afbeelding met het masker te wijzigen, klikt u dubbel op de

afbeelding met het masker en klikt u vervolgens op 'Wijzig masker'.
Herhaal de bovenstaande stappen totdat de afbeelding naar wens is.

9

Om het bijsnijden van de afbeelding ongedaan te maken, klikt u op 'Snij niet bij' in de

knoppenbalk (of kiest u 'Opmaak' > 'Snij niet bij').

background image

De afbeelding bijsnijden met een vooraf getekende vorm (bijvoorbeeld een cirkel
of een ster)
Selecteer de afbeelding en kies 'Opmaak' > 'Gebruik vorm als masker' >

m

vorm.

U kunt het formaat van de afbeelding aanpassen en de afbeelding uitlijnen zoals u
gewend bent met afbeeldingen waarop een masker is toegepast (zie hierboven).

De afbeelding bijsnijden met een aangepaste vorm

1

Maak de vorm aan die u als masker wilt gebruiken en sleep deze over de afbeelding

waarop u een masker wilt toepassen.

2

Selecteer de vorm en de afbeelding door erop te klikken terwijl u de Shift-toets

ingedrukt houdt en klik vervolgens op de knop 'Snij bij' in de knoppenbalk (of kies
'Opmaak' > 'Geselecteerde vorm als masker').

3

U kunt het formaat van de afbeelding aanpassen en de afbeelding uitlijnen zoals u

gewend bent met afbeeldingen waarop een masker is toegepast (zie hierboven).

Afbeeldingsbestanden kleiner maken

Wanneer u een zeer groot afbeeldingsbestand hebt verkleind of bijgesneden
en u dit bestand als onderdeel van uw Keynote-document wilt bewaren (zodat
u het gemakkelijk naar een andere computer kunt overbrengen), maar u de
documentgrootte tot een minimum wilt beperken, kunt u desgewenst alleen de
kleinere (bijgesneden of verkleinde) versie van de afbeelding in uw document
bewaren.

Voordat u het afbeeldingsbestand kleiner maakt, moet u uw document bewaren. Zie
“Een presentatie bewaren” op pagina 33 voor meer informatie.

Om de bestandsgrootte van uw document te verkleinen, voert u een van de
volgende twee handelingen uit:

m

Om het bestand van één bijgesneden of verkleinde afbeelding kleiner te maken, selecteert
u de afbeelding en kiest u 'Opmaak' > 'Afbeelding' > 'Maak afbeeldingsbestand
kleiner'.

m

Om de bestanden van alle bijgesneden en verkleinde afbeeldingen en verkorte video's
kleiner te maken
, kiest u 'Archief' > 'Maak bestand kleiner'.
Zie “Mediabestanden kleiner maken” op pagina 120 voor meer informatie over het
verkleinen van filmbestanden.

Opmerking: Nadat u bestanden van bijgesneden of verkleinde afbeeldingen kleiner
hebt gemaakt, kunt u de oorspronkelijke bestandsgrootte niet meer herstellen.
Als u de grootte van deze bestanden wilt herstellen, moet u de oorspronkelijke
afbeeldingsbestanden opnieuw aan het document toevoegen.

82

Hoofdstuk 5

Werken met afbeeldingen, vormen en andere objecten

background image

Hoofdstuk 5

Werken met afbeeldingen, vormen en andere objecten

83

Afbeeldingen die in afbeeldingsvullingen worden gebruikt of afbeeldingen met actie-
animaties, kunnen niet kleiner worden gemaakt met deze methode. Ook bepaalde
typen afbeeldingsbestanden kunnen niet kleiner worden gemaakt.