Keynote - Tekst selecteren

background image

Werken met tekst

background image

Hoofdstuk 4

Werken met tekst

51

Om tekstblokken te selecteren, houdt u de Shift-toets ingedrukt en klikt u in het begin

m

van het eerste tekstblok en klikt u vervolgens helemaal aan het einde van het andere
tekstblok.
Om tekst vanaf het invoegpunt tot aan het begin van de alinea te selecteren, drukt u

m

op de Pijl-omhoog-toets terwijl u de Shift- en Option-toets ingedrukt houdt.
Om tekst vanaf het invoegpunt tot aan het einde van de alinea te selecteren, drukt u

m

op de Pijl-omlaag-toets terwijl u de Shift- en Option-toets ingedrukt houdt.
Om de selectie met één teken tegelijk uit te breiden, drukt u op de Pijl-links- of Pijl-

m

rechts-toets terwijl u de Shift-toets ingedrukt houdt.
Om de selectie met één regel tegelijk uit te breiden, drukt u op de Pijl-omhoog- of Pijl-

m

omlaag-toets terwijl u de Shift-toets ingedrukt houdt.
Om meerdere niet-aangrenzende woorden of tekstblokken te selecteren, selecteert

m

u het eerste tekstblok en houdt u de Command-toets ingedrukt terwijl u de overige
tekst selecteert.