Keynote - Een vaste spatie invoegen

background image

Een vaste spatie invoegen

U kunt een vaste spatie invoegen tussen woorden die u bij elkaar op dezelfde
tekstregel wilt houden.

Een vaste spatie invoegen
Druk op de spatiebalk terwijl u de Option-toets ingedrukt houdt.

m