Keynote - De lay-out van een afzonderlijke dia aanpassen

background image

De lay-out van een afzonderlijke dia aanpassen

U kunt heel eenvoudig een reeds opgemaakt titelvak, hoofdtekstvak, een
plaatsaanduiding voor en object of een dianummer aan afzonderlijke dia's toevoegen,
zonder de basisdia van de dia te wijzigen.

De lay-out van een dia wijzigen

1

Selecteer de dia waarvan u de lay-out wilt wijzigen.

2

Kies 'Weergave' > 'Toon infovenster' en klik vervolgens op de knop 'Dia-info'.

3

Klik op 'Weergave'.

Hiermee stelt u een
achtergrondkleur of
-afbeelding in.

Hier kunt u een
lay-out kiezen uit
de verschillende
basisdia's.

U kunt een afbeelding

vanuit de mediakiezer

of de Finder naar dit

vak slepen.

4

Om een titelvak of andere onderdelen aan de dia toe te voegen, gebruikt u de

aankruisvakken onder de miniatuurafbeelding van de basisdia.

5

Om een achtergrond toe te passen, kiest u een achtergrondtype uit het venstermenu

'Achtergrond'.

background image

Vulkleur: Hiermee geeft u de achtergrond één effen kleur. Als u op het kleurenvak
klikt, kunt u in het venster 'Kleuren' een kleur kiezen.
Verlooptint: Hiermee geeft u de achtergrond een verlooptint. Als u op het kleurenvak
klikt, kunt u in het venster 'Kleuren' de kleuren kiezen.
Afbeeldingsvulling: Hiermee gebruikt u een eigen afbeelding als achtergrond. Klik op
'Kies' en kies de gewenste afbeelding.
Afbeelding met kleurtint: Hiermee gebruikt u een eigen afbeelding die van een
semitransparante kleurtint is voorzien. Klik op 'Kies' en kies de gewenste afbeelding.
Als u 'Afbeeldingsvulling' of 'Afbeelding met kleurtint' hebt gekozen, kunt u in het
venstermenu dat verschijnt het formaat voor de afbeelding instellen. Zie “Een object
met een afbeelding vullen” op pagina 110 voor meer informatie.

U kunt de basisdia van een dia ook wijzigen of een nieuwe basisdia aanmaken. Zie
“Basisdia's en thema's ontwerpen” op pagina 251 voor meer informatie.