Keynote - Een dia verwijderen

background image

Een dia verwijderen

U kunt één dia of meerdere dia's tegelijk verwijderen.

Manieren om dia's te verwijderen:
Om een dia te verwijderen, selecteert u de dia in het navigatiepaneel en drukt u op

m

de Delete-toets. Om tegelijkertijd meerdere dia's te selecteren die u wilt verwijderen,
houdt u de Shift-toets ingedrukt terwijl u op de dia's klikt.
Als u de eerste dia in een groep verwijdert (zie “Dia's groeperen” op pagina 43)
terwijl de onderliggende dia's zichtbaar zijn in het navigatiepaneel, worden de
onderliggende dia's één niveau omhoog verplaatst.

background image

Om een dia en alle onderliggende groepen te verwijderen, vouwt u de dia's samen

m

(klik op de pijl links van de bovenste dia) en drukt u op de Delete-toets.

Als u per ongeluk een dia hebt verwijderd, kunt u dit direct herstellen door 'Wijzig' >
'Herstel verwijderen' te kiezen.