Keynote - Een document als thema bewaren

background image

Een document als thema bewaren

U kunt een thema wijzigen en het vervolgens bewaren, zodat het wordt weergegeven
in de themakiezer en u het thema opnieuw kunt gebruiken.

Een document als thema bewaren
Kies 'Archief' > 'Bewaar thema'.

m

Zie “Basisdia's en thema's ontwerpen” op pagina 251 voor meer informatie over het
ontwerpen van uw eigen thema's en basisdia's.