Keynote - Standaardkenmerken van tabellen instellen

background image

Standaardkenmerken van tabellen instellen

U kunt verschillende tabelkenmerken instellen, zoals het aantal rijen en kolommen, de
lijnstijl en -kleur, de tekststijl en de schaduw.

Belangrijk:

Een tabel bestaat uit vier verschillende opmaakgebieden: de koptekstrij,

koptekstkolom, binnenranden en buitenranden. Als u standaardtabelkenmerken wilt
instellen, moet u elk afzonderlijk kenmerk op een volledig opmaakgebied toepassen.
Als u bijvoorbeeld de standaardopmaak van een rij met koptekst wilt instellen, moet
u de opmaak van alle cellen in de rij met koptekst wijzigen en niet slechts de opmaak
van één koptekstcel.

De standaardkenmerken voor tabellen instellen

1

Maak een nieuwe dia aan in het navigatiepaneel voor dia's.

2

Als u de standaardkenmerken voor een bepaalde basisdia wilt instellen (en niet voor

alle basisdia's in het huidige thema), klikt u op de knop 'Basisdia' in de knoppenbalk
en kiest u de basisdia.

3

Plaats een tabel op de dia. Zie “Een tabel toevoegen” op pagina 173 voor instructies.

4

Selecteer de tabel en geef de kenmerken op.

Zie “Het formaat van een tabel aanpassen” op pagina 176 voor informatie over het
aanpassen van de afmetingen van een tabel.

background image

Zie de onderwerpen onder “Basisdialay-outs aanpassen” op pagina 255 voor informatie
over het toevoegen en verwijderen van kolommen en rijen, het aanmaken van
koptekstrijen en -kolommen, het splitsen en samenvoegen van tabelcellen, het
aanpassen van het formaat van tabelcellen en het opmaken van de randen van
tabelcellen.
Zie “Tabelcellen vullen met kleuren of afbeeldingen” op pagina 188 voor informatie
over het toevoegen van afbeeldingen aan een tabel.
Zie “De weergave en lay-out van tabellen aanpassen” op pagina 182 en “Instellen hoe
waarden in tabelcellen worden weergegeven” op pagina 194 voor informatie over
opties waarmee u de weergave van celwaarden kunt wijzigen.

5

Ga op een van de volgende manieren te werk:

Als u de tabel alleen als standaard voor de huidige basisdia wilt instellen, kiest u

Â

'Opmaak' > 'Geavanceerd' > 'Definieer tabel voor huidige basisdia'.
Als u de tabel als standaard voor alle basisdia's in het huidige thema wilt instellen,

Â

kiest u 'Opmaak' > 'Geavanceerd' > 'Definieer tabel voor elke basisdia'.

6

Als u de tabel niet op de dia wilt weergeven, verwijdert u de tabel.