Keynote - Plaatsaanduidingen voor objecten definiëren

background image

Plaatsaanduidingen voor objecten definiëren

U kunt een plaatsaanduiding aanmaken op een basisdia waarin u tabellen en
diagrammen kunt opnemen. Als u een van deze onderdelen toevoegt aan een dia die
is gebaseerd op die basisdia, wordt het object automatisch in de opgegeven positie en
met het opgegeven formaat opgenomen in de plaatsaanduiding.

Een plaatsaanduiding voor een object definiëren

1

Selecteer een dia in het navigatiepaneel voor basisdia's (u opent het navigatiepaneel

voor basisdia's door op de knop 'Weergave' in de knoppenbalk te klikken en
vervolgens 'Toon basisdia's te kiezen).

2

Open het infovenster 'Basisdia' en klik op 'Weergave'.

3

Schakel het aankruisvak 'Plaatsaanduiding object' in.

4

Verklein of vergroot de plaatsaanduiding en plaats deze op de gewenste positie.