Keynote - Uw Keynote-presentatie naar iWork.com Public Beta versturen

background image

Uw Keynote-presentatie naar iWork.com Public Beta

versturen

Presentaties die op iWork.com zijn gepubliceerd, zijn toegankelijk voor kijkers
die met een ondersteunde webbrowser werken. Kijkers kunnen uw presentatie
als afzonderlijke dia's bekijken of de presentatie in hun browser afspelen (vooraf
opgenomen presentaties met gesproken commentaar, presentaties die automatisch
worden afgespeeld en bepaalde overgangen en effecten worden niet ondersteund).

U hebt toegang tot uw presentatie vanaf elke computer met een ondersteunde
webbrowser, een e-mailaccount en uw Apple ID. Uw Apple ID is gelijk aan uw
MobileMe-accountnaam of uw account-ID voor de iTunes Store. Als u nog geen Apple
ID hebt, gaat u naar https://appleid.apple.com/nl en volgt u de instructies op het
scherm om een ID aan te maken.

Wanneer u uw presentatie naar iWork.com verstuurt, kunt u een van de volgende
opties kiezen:

Â

Deel met kijkers: U kunt bepaalde kijkers toestemming geven om opmerkingen en
notities toe te voegen, uw presentatie af te spelen en te downloaden.

Â

Publiceer op het web: U kunt een openbaar webadres (een URL) aanmaken dat u
op een website of ergens anders op het web plaatst, zodat iedereen uw presentatie
kan bekijken. Kijkers kunnen dan geen opmerkingen of notities bij uw dia's
toevoegen of bekijken.

Â

Laad voor eigen gebruik: U kunt uw presentatie naar iWork.com versturen waarbij
alleen u er toegang toe hebt. U kunt later eventueel kijkers uitnodigen.

background image

Belangrijk:

Als u uw presentatie hebt beveiligd met een wachtwoord, is de presentatie

niet beveiligd als deze op iWork.com wordt bekeken. Het wachtwoord werkt alleen
wanneer kijkers de beveiligde presentatie downloaden en vervolgens op hun
computer bekijken. Om een onlinepresentatie te beveiligen met een wachtwoord,
moet u tijdens het publiceren een onlinewachtwoord instellen.

Een presentatie met bepaalde kijkers delen

1

Open de presentatie die u wilt delen en klik op de knop 'Deel' in de knoppenbalk of

kies 'Deel' > 'Deel via iWork.com'.

2

Geef uw Apple ID en wachtwoord op en klik vervolgens op 'Log in'.

Wanneer u uw Apple ID of wachtwoord bent vergeten, klikt u op 'Wachtwoord
vergeten?' en volgt u de instructies op het scherm.
Als dit de eerste keer is dat u een document op iWork.com publiceert, wordt ter
controle een e-mail naar uw e-mailadres gestuurd. Klik op de koppeling in de e-mail
en ga vervolgens door met het delen van uw presentatie.

3

Schakel 'Deel met kijkers' in.

4

Typ in het veld 'Kijkers' de e-mailadressen van de personen die u toegang wilt geven

tot de presentatie en in het veld 'Bericht' een bericht voor deze personen.

5

Typ een onderwerp als u het automatisch aangemaakte onderwerp niet wilt

gebruiken.

6

Stel de gewenste opties voor kijkers in voor uw gedeelde presentatie. Klik op 'Toon

geavanceerde instellingen' om alle opties weer te geven:
Opmerkingen plaatsen: Schakel dit aankruisvak in om in te stellen dat kijkers
opmerkingen aan de presentatie mogen toevoegen.

248

Hoofdstuk 11

Diavoorstellingen bekijken, afdrukken en exporteren

background image

Hoofdstuk 11

Diavoorstellingen bekijken, afdrukken en exporteren

249

Uw presentatie downloaden: Schakel dit aankruisvak in om in te stellen dat kijkers de
presentatie mogen downloaden.
Kopieer naar iWork.com als: Typ of kies een bestandsnaam voor de onlinepresentatie.
Downloadopties: Schakel een of meer bestandsstructuren in waarin de presentatie
kan worden gedownload.
Privacy: Schakel dit aankruisvak in om ervoor te zorgen dat bezoekers een
wachtwoord moeten invoeren voordat ze uw presentatie online mogen bekijken. Typ
een wachtwoord in de velden en klik vervolgens op 'Stel wachtwoord in'. Vergeet niet
de kijkers het wachtwoord voor de presentatie te geven.
Met behulp van de wachtwoordassistent (hiervoor klikt u op de knop met de sleutel)
kunt u een sterker wachtwoord kiezen. Zie “Uw document met een wachtwoord
beveiligen” op pagina 39 voor meer informatie over de wachtwoordassistent.

7

Klik op 'Deel'.

Er wordt een kopie van uw presentatie naar iWork.com verstuurd. Bovendien
ontvangen uw kijkers een uitnodiging om de presentatie te bekijken. Om toegang tot
uw presentatie te krijgen, moeten kijkers op de unieke koppeling in de e-mail klikken.
Wanneer een kijker opmerkingen toevoegt, wordt zijn of haar naam bij de opmerking
vermeld.

Een presentatie op het web publiceren voor openbare weergave

1

Open de presentatie die u wilt delen en klik op de knop 'Deel' in de knoppenbalk of

kies 'Deel' > 'Deel via iWork.com'.

2

Geef uw Apple ID en wachtwoord op en klik vervolgens op 'Log in'.

Wanneer u uw Apple ID of wachtwoord bent vergeten, klikt u op 'Wachtwoord
vergeten?' en volgt u de instructies op het scherm.
Als dit de eerste keer is dat u een document op iWork.com publiceert, wordt ter
controle een e-mail naar uw e-mailadres gestuurd. Klik op de koppeling in de e-mail
en ga vervolgens door met het publiceren van uw presentatie.

3

Schakel 'Publiceer op het web' in.

4

Klik op 'Toon geavanceerde instellingen' als u de naam van de onlinepresentatie wilt

wijzigen en typ of kies vervolgens een bestandsnaam.

5

Klik op 'Publiceer'.

Er wordt een kopie van uw presentatie op iWork.com gepubliceerd. Kijkers kunnen uw
presentatie nu bekijken, maar ze kunnen geen opmerkingen of notities toevoegen.

6

Klik in het venster dat verschijnt op 'Bekijk online' om de presentatie op iWork.com te

bekijken.
In uw browser wordt de gepubliceerde presentatie op iWork.com weergegeven.

background image

7

U kunt het webadres (de URL) kopiëren en vervolgens op een website, in een blog

of op uw sociaalnetwerksite publiceren. Iedereen die het webadres kent, kan uw
presentatie vervolgens online bekijken.
Zie iWork.com Help voor instructies (ga in uw browser naar iWork.com en klik op de
koppeling 'Help').

Een presentatie uploaden voor eigen gebruik

1

Open het document en klik op de knop 'Deel' in de knoppenbalk of kies 'Deel' > 'Deel

via iWork.com'.

2

Geef uw Apple ID en wachtwoord op en klik vervolgens op 'Log in'.

Wanneer u uw Apple ID of wachtwoord bent vergeten, klikt u op 'Wachtwoord
vergeten?' en volgt u de instructies op het scherm.
Als dit de eerste keer is dat u een document op iWork.com publiceert, wordt ter
controle een e-mail naar uw e-mailadres gestuurd. Klik op de koppeling in de e-mail
en ga vervolgens door met het uploaden van uw presentatie.

3

Schakel 'Laad voor eigen gebruik' in.

4

Klik op 'Toon geavanceerde instellingen' als u de naam van de onlinepresentatie wilt

wijzigen en typ of kies vervolgens een bestandsnaam.

5

Klik op 'Laad'.

Er wordt een kopie van uw presentatie naar iWork.com verstuurd.

6

Klik op 'Bekijk online' om uw presentatie op iWork.com te bekijken of klik op 'OK' om

het venster te sluiten.

Om al uw onlinepresentaties te bekijken in het venster 'Gedeelde documenten' op
iWork.com, voert u een van de twee volgende handelingen uit:
Open een presentatie en kies 'Deel' > 'Toon gedeelde documenten'. Als u nog niet

m

bent ingelogd, kiest u 'Deel' > 'Log in' en vervolgens 'Toon gedeelde documenten'.
Ga naar

m

http://www.iwork.com/ en meld u aan.

Op iWork.com kunt u instellen dat u een e-mail krijgt wanneer kijkers nieuwe
opmerkingen plaatsen bij een onlinedocument. Voor meer informatie hierover
en voor algemene informatie over het gebruik van iWork.com gaat u naar
www.iwork.com/ en klikt u onder in de pagina op 'Help'.

250

Hoofdstuk 11

Diavoorstellingen bekijken, afdrukken en exporteren

background image

251

Uw oorspronkelijke thema's en lay-outs van basisdia's

aanmaken en bewaren door de standaardkenmerken van

afbeeldingen, objecten, enzovoort te wijzigen.

In dit hoofdstuk wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de ontwerp- en
opmaakfuncties van Keynote die in eerdere hoofdstukken zijn besproken.

Basisdia's en thema's ontwerpen

De thema's die bij Keynote worden geleverd, zijn sets basisdia's met vooraf
gedefinieerde lay-outs, achtergronden, diagrammen, tabellen en tekstkenmerken. U
kunt deze kenmerken wijzigen en zo uw eigen basisdia's en thema's aanmaken. Als u
een basisdia wijzigt, wordt de wijziging aangebracht in elke dia in het document die
op die basisdia is gebaseerd.

Manieren om een nieuw thema aan te maken:

U kunt basisdia's wijzigen en het document als een nieuw thema bewaren.

Â

U kunt alle basisdia's behalve de lege basisdia verwijderen, een geheel nieuwe set

Â

basisdia's aanmaken en het document als een nieuw thema bewaren.

U kunt de volgende kenmerken van basisdia's aanpassen:

De standaardpositie van de titel en hoofdtekst

Â

De achtergrondafbeeldingen

Â

De standaardlettertypen

Â

De standaardstijlen voor opsommingstekens

Â

De standaardpositie voor objecten (plaatsaanduidingen voor objecten)

Â

Objectvullingen en lijnstijlen voor objecten

Â

De diagramstijl

Â

De stijl van de diaovergang

Â

Posities van hulplijnen

Â

12