Keynote - De tekstnotatie toepassen op tabelcellen

background image

De tekstnotatie toepassen op tabelcellen

Met een tekstnotatie bepaalt u of de volledige celinhoud als tekst moet worden
beschouwd, ook wanneer een cel een getal bevat. Wanneer u een tekstnotatie aan een
cel toekent, wordt de waarde in de cel precies zo weergegeven als deze is getypt.

De tekstnotatie toepassen

1

Selecteer de cel of cellen.

2

Klik op de knop 'Info' in de knoppenbalk en klik vervolgens op de knop 'Tabelinfo'.

3

Klik in het infovenster 'Tabel' op 'Opmaak'.

4

Kies 'Tekst' uit het venstermenu 'Celnotatie'.