Keynote - Werken met voorwaardelijke opmaak om waarden in tabelcellen te controleren

background image

Werken met voorwaardelijke opmaak om waarden in tabelcellen te

controleren

Bij gebruik van voorwaardelijke opmaak worden cellen anders weergegeven wanneer
zij een testwaarde bevatten. Een testwaarde kan een specifieke waarde zijn die u
opgeeft of een waarde die overeenkomt met een andere waarde in een bepaalde
tabelcel.

Om voorwaardelijke opmaak toe te kennen, selecteert u een of meer cellen en
definieert u een of meer regels. In de regels legt u vast welke visuele effecten op de
cellen moeten worden toegepast als ze de testwaarde bevatten.

Wanneer u een regel aan meerdere cellen toekent, wordt de voorwaardelijke opmaak
toegepast als minimaal één van de cellen de testwaarde bevat.

Regels voor voorwaardelijke opmaak instellen of aanpassen

1

Selecteer een of meer cellen.

Om dezelfde regels op de gehele tabel toe te passen, selecteert u de gehele tabel. De
regels die u definieert, worden alleen toegepast op de cellen die zijn geselecteerd op
het moment waarop u de regel definieert.

2

Klik op de knop 'Info' in de knoppenbalk, klik op de knop 'Tabelinfo' en klik op

'Opmaak' in het infovenster 'Tabel'.

3

Klik op 'Toon regels' om het venster 'Voorwaardelijke opmaak' te openen.

4

Kies de logische regel voor uw test door een selectie te maken uit het venstermenu

'Kies een regel'.

background image

De opties in het bovenste gedeelte van het menu zijn bedoeld voor numerieke
waarden. Opties in het middelste gedeelte zijn voor tekstwaarden. De optie 'Met
datums' is voor datums.

5

Om een testwaarde op te geven, voert u een van de volgende handelingen uit:

Als u een specifiek getal of specifieke tekst wilt opgeven, typt u de waarde in het

Â

veld rechts van het venstermenu.
Als u als logische regel 'Tussen' of 'Niet tussen' hebt geselecteerd, moet u twee
getallen opgeven.
Om de waarde op te geven in een bestaande tabelcel, klikt u op het blauwe

Â

symbool in het waardeveld en klikt u vervolgens op de tabelcel die de gewenste
waarde bevat.
Als u als logische regel 'Tussen' of 'Niet tussen' hebt geselecteerd, moet u twee
cellocaties opgeven.

6

Om de opmaak op te geven voor de cellen die de testwaarde bevatten, klikt u op

'Wijzig' en maakt u de gewenste selecties:

192

Hoofdstuk 10

Werken met tabellen

background image

Hoofdstuk 10

Werken met tabellen

193

Kleurenvak 'Tekst': Klik hier om de kleur te selecteren die aan celwaarden moet
worden toegekend.
Knoppen voor lettertypestijlen: Klik op 'B' om celwaarden vet weer te geven, klik op
'I' om celwaarden cursief weer te geven, klik op 'U' om celwaarden te onderstrepen of
klik op 'T' om celwaarden door te halen.
Kleurenvak 'Vulling': Klik hier om een vulkleur voor een cel te selecteren.
In het voorbeeldvak wordt het effect van uw selectie weergegeven.

7

Als u tevreden bent met het resultaat, klikt u op 'Gereed'.

8

Om nog een regel toe te voegen, klikt u op de knop met het plusteken en herhaalt u

stap 3 tot en met 7.
Om een regel te verwijderen, klikt u op de knop met het minteken (-).
Om alle regels te wissen, klikt u op 'Wis alle regels'.

9

Om een regel te verwijderen, klikt u op de knop met het minteken (-).

10

Om een regel aan te passen, de bijbehorende venstermenuopties te wijzigen of

testwaarden of opmaak aan te passen, gaat u op een van de volgende manieren te
werk:

Om een testwaarde te verwijderen die naar een tabelcel verwijst, selecteert u een

Â

celverwijzing in het veld met de testwaarde en drukt u op de Delete-toets.
Om een celverwijzing te vervangen door een andere, selecteert u de celverwijzing

Â

in het testwaardeveld en klikt u vervolgens op een andere tabelcel, die de gewenste
waarde bevat.
Als de testwaarde uit tekst bestaat en u die waarde wilt vervangen door een

Â

celverwijzing, selecteert u de tekst in het testwaardeveld en klikt u op het kleine
blauwe symbool. Vervolgens klikt u op een tabelcel.

11

Om dezelfde regels voor voorwaardelijke opmaak aan cellen in andere tabellen toe

te kennen, selecteert u de cel met de regels die u wilt hergebruiken en kiest u 'Wijzig'
> 'Kopieer'. Vervolgens selecteert u een of meer cellen in een andere tabel en kiest u
'Wijzig' > 'Plak'.

12

Om te zoeken naar alle cellen in een tabel waaraan dezelfde regels voor

voorwaardelijke opmaak zijn toegekend als aan een bepaalde cel, selecteert u de cel
en klikt u op 'Selecteer alles'.
Alle cellen in de tabel waaraan dezelfde regels zijn toegekend worden geselecteerd.

background image

Als er meer dan één regel voor een cel is gedefinieerd en de waarde in de cel aan de
voorwaarden van meerdere regels voldoet, gebeurt het volgende:

De tekstkleur die wordt toegekend is de tekstkleur die is gekoppeld aan de

Â

bovenste regel waarvoor een tekstkleur is opgegeven.
De lettertypestijl die wordt toegekend is de lettertypestijl die is gekoppeld aan de

Â

bovenste regel waarvoor een lettertypestijl is opgegeven.
De vulkleur die wordt toegekend is de vulkleur die is gekoppeld aan de bovenste

Â

regel waarvoor een vulkleur is opgegeven.

Als de opgegeven tekstkleur aan een celwaarde is toegekend en u nieuwe tekst in
de cel typt achter het invoegpunt en de tekstkleur wijzigt in de opmaakbalk of het
infovenster 'Tekst', wordt de nieuwe tekst in de nieuwe tekstkleur weergegeven, maar
houdt de bestaande tekst de kleur die is ingesteld door de regel.