Keynote - Voettekstrijen aan een tabel toevoegen

background image

Voettekstrijen aan een tabel toevoegen

Met voettekstrijen kunt u de aandacht vestigen op de onderste rijen van een tabel.
Voettekstrijen worden zo opgemaakt dat ze er anders uitzien dan de overige tabelrijen.
Een voettekstrij bestaat uit de onderste cel van elke kolom.

U kunt maximaal vijf voettekstrijen gebruiken. Om een voettekst zo op te maken dat
deze meerdere rijen of kolommen omspant, voegt u de voettekstcellen samen, zoals
beschreven in “Tabelcellen samenvoegen” op pagina 185.

Om voettekstrijen toe te voegen, selecteert u eerst een tabel.

Manieren om voettekstrijen toe te voegen:
Klik op de knop 'Info' in de knoppenbalk en klik vervolgens op de knop 'Tabelinfo'. Klik

m

in het infovenster 'Tabel' op 'Tabel' en kies vervolgens het aantal voettekstrijen uit het
venstermenu 'Kop-/voetteksten'.

184

Hoofdstuk 10

Werken met tabellen

background image

Hoofdstuk 10

Werken met tabellen

185

Kies 'Opmaak' > 'Tabel' > 'Voettekstrijen' >

m

n (het aantal voettekstrijen) uit het

submenu.

Verwijder voettekstrijen op de manier waarop u normaal gesproken rijen verwijdert.
Zie “Een rij of kolom verwijderen” op pagina 176 voor meer informatie.