Keynote - Tabelcellen samenvoegen

background image

Tabelcellen samenvoegen

Als u tabelcellen samenvoegt, worden aangrenzende cellen tot één cel gecombineerd.
Hierbij verdwijnen de randen tussen de cellen, zodat ze als één cel worden
beschouwd.

Tabelcellen samenvoegen

1

Selecteer twee of meer aangrenzende tabelcellen. De groep cellen die u kiest, moet

een rechthoek vormen en het moeten allemaal hoofdtekstcellen, koptekstcellen of
voettekstcellen zijn.

2

Ga op een van de volgende manieren te werk:

Kies 'Opmaak' > 'Tabel' > 'Voeg cellen samen'.

Â

Klik op de knop 'Info' in de knoppenbalk en klik vervolgens op de knop 'Tabelinfo'.

Â

Klik op 'Tabel' in het infovenster 'Tabel' en kies vervolgens 'Voeg cellen samen' uit
het venstermenu 'Wijzig rijen en kolommen'.

De samenvoeging van eerder samengevoegde cellen opheffen
Kies 'Opmaak' > 'Tabel' > en deselecteer 'Voeg cellen samen'.

m

Deselecteer 'Voeg cellen samen' in het venstermenu 'Wijzig rijen en kolommen' in het

m

paneel 'Tabel' van het infovenster 'Tabel'.

Tijdens het samenvoegen van cellen gebeurt het volgende met de inhoud:

Als u horizontaal aangrenzende cellen samenvoegt met alleen tekst of een

Â

combinatie van tekst, getallen, formules en notaties voor waarden, wordt de inhoud
van alle originele cellen samengevoegd als door tabs gescheiden tekst.
Als u verticaal aangrenzende cellen samenvoegt met alleen tekst of een combinatie

Â

van tekst, getallen, formules en notaties voor waarden, wordt de inhoud van alle
originele cellen samengevoegd als door regeleinden gescheiden tekst.
Bij het samenvoegen van kolomcellen wordt de afbeelding of kleur van de bovenste

Â

cel overgenomen als achtergrondafbeelding of -kleur voor alle cellen.
Bij het samenvoegen van rijcellen wordt de afbeelding of kleur van de meest linkse

Â

cel overgenomen als achtergrondafbeelding of -kleur voor alle cellen.
Als u een cel met tekst, een getal, een formule of celnotatie samenvoegt met een

Â

lege cel, behoudt de nieuwe cel de inhoud van de niet-lege cel.
Als een cel met een getalnotatie wordt samengevoegd met een lege cel, behoudt

Â

de nieuwe cel de getalnotatie.

background image

Raadpleeg de iWork-gebruikershandleiding voor formules en functies of het helpsysteem
(kies 'Help' > 'iWork-formules en -functies Help') voor meer informatie over de functies
en formules in iWork en het gebruik daarvan.