Keynote - Tietojen muokkaaminen olemassa olevassa kaaviossa

background image

Tietojen muokkaaminen olemassa olevassa kaaviossa

Jos haluat muokata tietoja olemassa olevassa kaaviossa, avaa ensin kaavion
tietomuokkaaja ja syötä sitten uudet tiedot. Kun muokkaat tietoja, kaavio päivittyy
välittömästi uusilla tiedoilla.

Voit avata kaavion tietomuokkaajan ja muokata tietoja seuraavasti:

1

Valitse kaavio.

2

Osoita työkalupalkissa Asetukset, osoita Kaavioasetukset-painiketta ja osoita sitten

Muokkaa tietoja.
Voit myös valita Muoto > Kaavio > Näytä tietomuokkaaja.

3

Valitse taulukon solut kaavion tietomuokkaajassa ja kirjoita niihin dataa.

Jos haluat lisätietoa tietojen muokkaamisesta kaavion tietomuokkaajassa, mukaan
lukien datasarjojen vaihtamisesta rivejä ja sarakkeita käyttäen, katso kohdan ”Uuden
kaavion lisääminen ja tietojen syöttäminen” sivulla 141 vaiheet 2 ja 3.

background image

Numbers-dokumentista kopioidun kaavion päivittäminen

Jos olet luonut kaavion Numbersissa, voit kopioida sen Keynote-esitykseen. Kun se
on sijoitettu Keynoteen, se pysyy edelleen linkitettynä Numbersin datataulukoihin.
Jos haluat muuttaa kaavion dataa, avaa alkuperäinen Numbers-dokumentti, muokkaa
dataa, tallenna Numbers-dokumentti ja päivitä kaavion data Keynotessa.

Kaavion päivittäminen sen jälkeen, kun olet päivittänyt sen dataa linkitetyssä
Numbers-taulukossa:
Valitse kaavio diapohjalla ja osoita näytölle tulevaa Päivitä-painiketta.

m

Huomaa: Numbers-dokumentti on tallennettava ennen kaavion kopioimista Keynote-
esitykseen ja kaavion viittaamien Numbers-datataulukoiden muokkaamisen jälkeen.

Kaavion ja Numbers-taulukon linkin poistaminen:
Valitse kaavio diassa ja osoita Poista linkki.

m

Kun kaavion linkki on poistettu, se käyttäytyy kuten mikä tahansa Keynotessa luotu
kaavio ja se on päivitettävä kaavion tietomuokkaajaa käyttäen.

Osoittamalla Päivitä-painikkeen vieressä olevaa Lähde-linkkiä voit avata Numbers-
dokumentin, johon kaavio on linkitetty. (Jos Lähde-linkki on kätketty, laajenna Päivitä-
painikkeen ohjauspaneeli vetämällä sen kahvaa ulospäin.)