Keynote - Virhepalkkien näyttäminen kaavioissa

background image

Virhepalkkien näyttäminen kaavioissa

Voit tuoda virhepalkit näkyviin kaikkien kaaviotyyppien datapisteiden ympärille,
ympyräkaavioita lukuun ottamatta. Valitse Grafiikka-asetuksista erilaiset viivan päät ja
värit.

Virhepalkit tuodaan näkyviin valitun sarjan datapisteisiin seuraavasti:

1

Osoita Kaavioasetuksissa Sarja ja osoita sitten Asetukset-ikkunan alaosassa Lisävalinnat.

Osoita sitten Virhepalkit.

150

Luku 9

Kaavioiden luominen datasta

background image

Luku 9

Kaavioiden luominen datasta

151

Pistekaavioissa virhepalkkeja voidaan käyttää molemmissa datasarjoissa. Aseta ne
kumpaankin erikseen noudattamalla ohjeita kummallekin akselille.

2

Valitse ponnahdusvalikossa tapa, jolla haluat virhepalkkien näkyvän:

Positiivinen ja negatiivinen: näyttää täydelliset virhepalkit, jokaisen datapisteen ylä- ja
alapuolella.
Vain positiivinen: näyttää jokaisesta virhepalkista vain sen osan, joka on datapisteen
yläpuolella.
Vain negatiivinen: näyttää jokaisesta virhepalkista vain sen osan, joka on datapisteen
alapuolella.

3

Valitse toisesta ponnahdusvalikosta virhepalkin tyyppi:

Kiinteä arvo: näyttää virhepalkin jokaisen datapisteen samalle itseisarvolle. Määrittele
arvo viereiseen kenttään.
Prosenttiarvo: näyttää virhepalkit jokaisen datapistearvon prosentin perusteella.
Määrittele prosenttiarvo viereiseen kenttään.
Keskihajonta: näyttää virhepalkit datajoukon keskihajonnan perusteella. Määrittele
keskihajonta viereiseen kenttään.
Normaali virhe: näyttää tavalliset virhepalkit.
Muokattu: sallii virhepalkkien asettamisen omien ehtojesi perusteella. Määrittele
Positiivinen-kentässä, kuinka paljon datapisteiden yläpuolelle haluat virhepalkkien
ulottuvan. Määrittele Negatiivinen-kentässä, kuinka paljon datapisteiden alapuolelle
haluat virhepalkkien ulottuvan.