Keynote - Objektikoonnosten automatisoiminen

background image

Objektikoonnosten automatisoiminen

Oletusarvoisesti kaikki luomasi objektikoonnokset aktivoituvat osoituspainikkeella.
Automatisoimalla objektikoonnosten aloituksen voit luoda mielenkiintoisia tehosteita
ja kehittyneitä animaatioita.

Koonnoksen aloitusajankohdan määritteleminen:

1

Osoita työkalupalkissa Asetukset ja osoita sitten Koonnosasetukset-painiketta.

126

Luku 7

Liikkeen käyttäminen diaesityksissä

background image

Luku 7

Liikkeen käyttäminen diaesityksissä

127

2

Osoita Koonnosasetuksissa Lisävalinnat, jos Koonnosjärjestys-vetolaatikko ei ole auki.

3

Valitse Koonnosjärjestys-vetolaatikon luettelosta kohde ja valitse Aloita koonnos

-ponnahdusvalikosta vaihtoehto.
Osoittamalla: Aloittaa koonnoksen, kun osoitat.
Automaattisesti koonnoksen [numero] jälkeen tai Automaattisesti edellisen
koonnoksen jälkeen:
Aloittaa koonnoksen, kun edellinen koonnos on valmis ja kun
Viive-kentässä määritelty aika on kulunut.
Automaattisesti koonnoksen [numero] kanssa: Saa kaksi koonnosta tapahtumaan
samaan aikaan, kun on Viive-kentässä määritelty aika on kulunut. Jotta kaksi koonnosta
näkyy samanaikaisesti, niiden on oltava vierekkäin Koonnosjärjestys-luettelossa.

Aseta valitun koonnoksen
aloitustapa.

Muuta kohteiden järjestystä
vetämällä.

Määrittele automaattisesti
käynnistyville
koonnoksille, kuinka
paljon aikaa jätetään
edellisen koonnoksen
päättymisen ja valitun
koonnoksen aloittamisen
väliin.

Voit myös tehdä useammasta objektista yhden objektin ryhmittämällä ne (katso
”Objektien ryhmittäminen ja erottaminen” sivulla 94).

4

Jos valitset koonnoksen alkamaan automaattisesti (mieluummin kuin osoittamalla),

määritä aika, joka odotetaan edellisen koonnoksen näyttämisen jälkeen kirjoittamalla
arvo Viive-kenttään (tai osoittamalla nuolia).
Voit määrittää viiveen 60 sekuntiin saakka.