Keynote - Selostuksen tallentaminen

background image

Selostuksen tallentaminen

Voit äänittää selostuksen puhumalla eri dioista ja etenemällä diaesityksessä
luonnollista vauhtiasi. Kun etenet diasta tai koonnoksesta toiseen, myös aika
tallennetaan ja diaesitys toistetaan katsojille tallennetun ajan mukaan.

Voit tallentaa selostuksen käyttämällä tietokoneen sisäistä mikrofonia tai liittämällä
ulkoisen mikrofonin. Jos käytät ulkoista mikrofonia, liitä se ensin tietokoneeseen ja
määritä sitten sen sisääntuloasetukset Järjestelmäasetusten Ääni-osiossa.

Selostuksen tallentaminen:

1

Valitse dia, josta haluat tallennuksen alkavan. Jos valitset ohitetun dian, tallennus alkaa

edellisestä ei ohitetusta diasta.

2

Toimi yhdellä seuraavista tavoista:

Avaa Dokumenttiasetukset, osoita Ääni ja osoita Tallenna.

Â

Valitse Arkisto > Tallenna diaesitys.

Â

background image

Diaesityksen toisto alkaa. Vilkkuva punainen valo näytön vasemmassa yläkulmassa
osoittaa tallennuksen olevan käynnissä.

3

Diaesityksen toistuessa tallenna selostustasi puhumalla selkeästi mikrofoniin.

4

Voit siirtyä seuraavaan diaan osoittamalla hiiren painiketta tai painamalla oikeata

nuolinäppäintä.

5

Voit pysäyttää tallennuksen osoittamalla punaista tallennuksen merkkivaloa tai yhtä

seuraavista näppäimistä:
W: Valkoinen näyttö
F: Pysäytys
B: Musta näyttö
Voit jatkaa tallennusta painamalla mitä tahansa näppäintä.

6

Kun olet äänittänyt selostuksen haluamiisi dioihin, lopeta diaesityksen toistaminen ja

tallenna äänitys painamalla Esc-näppäintä.
Huomaa, että Dokumenttiasetusten Dokumentti-osion Esitys-ponnahdusvalikossa
näkyy Tallennettu-vaihtoehto. Tallennettu diaesitys toistetaan vain ensimmäisestä
tallennetusta diasta alkaen (dia, jonka valitsit yllä kuvatussa vaiheessa 1). Jos osoitat
työkalupalkissa Toista, mutta esitys ei toistu odotustesi mukaisesti, varmista, että
Dokumenttiasetusten Esitys-ponnahdusvalikossa on valittuna Tallennettu.

7

Kun haluat kuunnella selostusta ilman diaesityksen toistoa, osoita

Dokumenttiasetusten Ääni-osion toistopainiketta. Voit säätää äänenvoimakkuutta
vetämällä äänenvoimakkuuden liukusäädintä.

Selostuksen tallentaminen uudelleen tallennetussa diaesityksessä

Jos olet tallentanut diaesityksen ja muuttanut joitakin dioja tai lisännyt uusia dioja
diaesityksen loppuun, tallennus ja diat eivät enää välttämättä ole samassa tahdissa.
Voit äänittää koko diaesityksen uudelleen tai lisätä selostusta diaesityksen loppuun
uusia dioja varten.

Nykyisen selostuksen äänittäminen uudelleen tai siihen lisääminen:

1

Valitse dia, josta haluat uudelleentallennuksen alkavan.

2

Avaa Dokumenttiasetukset ja osoita Ääni.

3

Osoita Tallenna.

4

Jos valittu dia on jo aiemmin tallennettu, tee jokin seuraavista:

Kun haluat korvata edellisen tallenteen alkaen valitusta diasta, osoita Tallenna ja

Â

korvaa. Kaikki ennen uudelleen tallennettua diaa tallennetut diat pysyvät tallessa.
Jos haluat korvata koko tallenteen, osoita Tallenna alusta.

Â

5

Jos valittua diaa ei ole aiemmin tallennettu, tee jokin seuraavista:

Jos haluat lisätä uuden tallenteen edellisen tallenteen loppuun, osoita Tallenna ja

Â

lisää.
Jos haluat korvata koko tallenteen, osoita Tallenna alusta.

Â

110

Luku 6

Äänen ja elokuvien lisääminen

background image

Luku 6

Äänen ja elokuvien lisääminen

111

Selostuksen poistaminen tallennetusta diaesityksestä

Voit poistaa selostuksen tallennetusta diaesityksestä. Kun selostus on poistettu,
esitystyyppi muuttuu takaisin Normaaliksi Dokumenttiasetusten Dokumentti-osion
Esitys-ponnahdusvalikossa.

Kun haluat poistaa selostuksen, tee jokin seuraavista:
Avaa Dokumenttiasetukset, osoita Ääni ja osoita Tyhjennä.

m

Valitse Arkisto > Poista tallenne.

m