Keynote - Äänen lisääminen yksittäiseen diaan

background image

Äänen lisääminen yksittäiseen diaan

Eri tapoja lisätä ääntä diaan:
Voit vetää äänitiedoston Finderista mihin tahansa kohtaan diapohjassa tai median

m

paikanvaraajaan.
Osoita työkalupalkissa Media, valitse mediaselaimen Ääni-osiosta iTunes, valitse

m

soittolista ja vedä tiedosto tai soittolista mihin tahansa kohtaan diapohjassa (voit vetää
sen myös median paikanvaraajaan).

Äänitiedostoa edustaa diapohjassa oleva kaiutinsymboli, jota ei kuitenkaan näy
diaesitystä toistettaessa.

Voit määrittää musiikin alkamisen ja pysähtymisen ajankohdan valitsemalla
äänitiedoston symbolin, asettamalla toistoasetuksia ja valitsemalla Koonnosasetusten
Aloita ääni- ja Pysäytä ääni -tehosteita. Lisätietoja on kohdassa ”Median toistoasetusten
säätäminen” sivulla 112 ja ”Elokuvakoonnosten luominen” sivulla 130.