Keynote - Tekstien esittäminen sarakkeissa

background image

Tekstien esittäminen sarakkeissa

Voit järjestää tekstilaatikossa tai suorakulmaisessa kuviossa olevan tekstin sarakkeisiin.
Kun teksti täyttää yhden sarakkeen, se jatkuu seuraavssa sarakkeessa.

Voit jakaa tekstin nopeasti sarakkeisiin muokkauspalkin Sarakkeet-ponnahdusvalikon
avulla. Jos haluat asettaa vaihtelevan levyisiä tai juuri tietyn levyisiä sarakkeita tai luoda
enemmän kuin neljä saraketta, käytä Tekstiasetuksia.

Valitse ensin tekstilaatikko tai kuvio, jota halluat muotoilla tekstisarakkeilla.

background image

Tekstin nopea jakaminen tasalevyisiin sarakkeisiin:
Osoita Sarakkeet-painiketta muokkauspalkissa ja valitse haluamasi sarakkeiden

m

lukumäärä, joka voi olla enintään neljä.

Sarakkeiden luominen ja muotoileminen Tekstiasetusten avulla:

1

Osoita työkalupalkissa Asetukset, osoita Teksti-painiketta ja osoita sitten Sarakkeet.

2

Määrittele Sarakkeet-kenttään haluamasi sarakkeiden lukumäärä.

3

Jos haluat luoda erilevyisiä sarakkeita, poista asetuksen ”Tasalevyiset sarakkeet” valinta,

kaksoisosoita Sarake-arvoa taulukossa ja kirjoita uusi leveys.
Jos haluat luoda tasalevyisiä sarakkeita, valitse ”Tasalevyiset sarakkeet”.

4

Jos haluat muuttaa sarakkeiden välistä etäisyyttä, kaksoisosoita Väli-arvoa ja kirjoita

uusi arvo.