Keynote - Tekstin tasauksen ja välistyksen asettaminen

background image

Tekstin tasauksen ja välistyksen asettaminen

Voit säätää nopeasti ja helposti vaakasuuntaista tasausta (esimerkiksi keskittää tekstin
tai tasata sen vasemmalle) Muoto-valikon avulla.

background image

Jos tekstilaatikossa, kommentissa tai kuviossa oleva teksti on valittuna, nopein
keino tekstin vaakasuuntaisen tasauksen ja rivivälien asettamiseen on käyttää
muokkauspalkkia.

Jos haluat käyttää tasausta pystysuunnassa tai hallita tarkemmin vaakasuuntaista
tasausta, käytä Tekstiasetuksia.

Käytä sarkainten asettamiseen vaakasuuntaisia viivaimia (valitse Sisältö > Näytä
viivaimet).