Keynote - Painomerkkien lisääminen

background image

Painomerkkien lisääminen

Voit lisätä merkkeihin painomerkkejä Näppäimistön avulla. Syöttövalikossa valitun
näppäinasettelun tai syöttötavan merkit näytetään Näppäimistössä. Jos Syöttövalikossa
on valittu esimerkiksi vaihtoehto Amerikkalainen, Näppäimistö näyttää amerikkalaisen
näppäimistön merkit.

Painomerkkien lisääminen:

1

Valitse Syöttövalikosta valikkorivin oikeasta reunasta Näytä Näppäimistö.

Syöttövalikko näkyy valikkorivin oikeassa reunassa ja näyttää lipulta tai merkiltä. Jos
Syöttövalikkoa ei näy, katso ohjeet Syöttövalikon näyttämiseen kohdasta ”Muiden
kielten näppäinasettelujen näyttäminen.”

2

Voit korostaa käytettävissä olevat painomerkit Näppäimistössä painamalla Vaihto,

Optio tai Optio-Vaihto.
Painomerkkien näppäimet näkyvät korostettuina. Käytössäsi olevasta näppäimistöstä
riippuen sinun ei ehkä tarvitse painaa mitään muuntonäppäintä saadaksesi
painomerkit näkyviin.

3

Aseta lisäyskohta siihen dokumentin kohtaan, johon haluat kirjoittaa.

4

Paina muuntonäppäintä, jota painoit vaiheessa 2 (Vaihto, Optio, Optio-Vaihto tai ei

mikään), ja paina sitten sitä tietokoneen näppäimistön näppäintä, joka on samassa
kohdassa kuin Näppäimistössä näkyvä painomerkki.

5

Vapauta muuntonäppäin ja paina sitten sen merkin näppäintä, johon haluat lisätä

painomerkin.
Jos haluat esimerkiksi kirjoittaa amerikkalaisella näppäimistöllä merkin É, paina ensin
Optio-näppäintä ja E-näppäintä (painomerkin näppäin) ja paina sitten uudelleen
E-näppäintä (sen kirjaimen näppäin, johon haluat lisätä painomerkin).

58

Luku 4

Tekstin parissa työskenteleminen

background image

Luku 4

Tekstin parissa työskenteleminen

59