Keynote - Tekstin korvaaminen automaattisesti

background image

Tekstin korvaaminen automaattisesti

Keynote voidaan asettaa tunnistamaan epätoivottu teksti ja korvaamaan se
halutulla tekstillä. Jos esimerkiksi kirjoitat vahingossa ”teh,” Keynote voi muuttaa sen
automaattisesti muotoon ”the.”

Automaattisen tekstin korvaamisen käyttöönottaminen:

1

Valitse Keynote > Asetukset.

2

Osoita Automaattinen korjaus ja tee haluamasi asetukset.

Jos haluat muuntaa yksin- ja kaksinkertaiset lainausmerkit automaattisesti älykkäiksi
lainausmerkeiksi, joissa merkit alianauksen alussa ja lopussa ovat erilaiset, valitse Käytä
älykkäitä lainausmerkkejä.
Jos haluat varmistaa, että jokaisen lauseen ensimmäinen sana alkaa isolla kirjaimella,
valitse Korjaa isot ja pienet kirjaimet.
Jos haluat muuttaa sellaisten englannin järjestyslukujen kuten ”1st”, ”2nd” ja ”3rd”
kirjaimet automaattisesti yläindekseiksi, valitse ”Yläindeksin numeeriset päätteet.”
Jos haluat asettaa Keynoten tunnistamaan automaattisesti, että kirjoittamasi teksti
on sähköpostiosoite tai verkko-osoite, valitse ”Havaitse sähköposti- ja verkko-
osoitteet automaattisesti”. Kirjoittamasi sähköposti- ja verkko-osoitteet muuttuvat
automaattisesti Mail- tai Safari-hyperlinkeiksi.
Jos haluat käyttää automaattista luettelon luomistoimintoa, valitse Havaitse luettelot
automaattisesti.
Voit korvata väärin kirjoitettuja sanoja automaattisesti, jos oikeinkirjoitussanakirjassa
on vain yksi vaihtoehto, valitsemalla Käytä oikeinkirjoitusehdotuksia automaattisesti.
Jos haluat korvata yhden tai useamman merkin yhdellä tai useammalla eri merkillä,
valitse Symbolien ja tekstin korvaaminen. Käytä sitten taulukon rivejä erityisten
korvaustoimintojen määrittelyyn ja käyttöönottoon. Voit esimerkiksi asettaa Keynoten
muuntamaan merkkisarjan (c) automaattisesti symboliksi © lisäämällä valintamerkin
Päällä-sarakkeeseen. Voit lisätä taulukkoon rivejä osoittamalla lisäyspainiketta (+), jos
haluat määritellä omia korvaustoimintoja. Voit poistaa valitun kohteen taulukosta
osoittamalla poistopainiketta (–).

Kun olet määritellyt korvausasetukset, niitä sovelletaan kaikkeen tekstiin, jota muutat
tai jonka lisäät mihin tahansa Keynote-dokumenttiin.