Keynote - Kaavioiden oletusasetusten määritteleminen

background image

Kaavioiden oletusasetusten määritteleminen

Voit asettaa jokaisen kaaviotyypin oletusulkonäön (sen miltä se näyttää, kun lisäät
kaavion diapohjalle). Oletusasetukset on määriteltävä jokaiselle kaaviotyypille erikseen.

Kaavion oletustyylin ja sijoittelun määrittäminen:

1

Luo diajärjestäjässä uusi dia.

2

Jos haluat määritellä oletusasetukset tietylle kantadialle (mieluummin kuin nykyisen

teeman kaikille kantadioille), osoita työkalupalkissa Kantadia ja valitse kantadia.

3

Sijoita kaavio diaan. Katso ohjeet kohdasta ”Uuden kaavion lisääminen ja tietojen

syöttäminen” sivulla 141.

background image

4

Valitse kaavio ja määrittele sitten sen asetukset.

Kohdassa ”Kaavion tyypin muuttaminen” sivulla 142 on lisätietoa kaaviotyypin
muuttamisesta.
Kohdassa ”Kaavioiden muotoileminen” sivulla 144 on lisätietoa kaavion koon
muuttamisesta, pyörittämisestä ja muiden kaavioille yhteisten ominaisuuksien
asettelemisesta.
Jos haluat oppia, miten muokata eri ympyrä-, pylväs- ja muiden kaavioiden
erityisominaisuuksia, katso kyseistä kaaviotyyppiä koskevia aiheita.

5

Toista vaiheet 3 ja 4 jokaiselle kaaviotyypille, jolle haluat määritellä oletusasetukset.

6

Valitse kukin kaavio ja tee jokin seuraavista:

Jos haluat asettaa nykyisen kaaviotyypin oletusasetukset vain nykyiseen kantadiaan,

Â

valitse Muoto > Lisävalinnat > Määritä kaaviotyyppi nykyiseen kantadiaan.
Jos haluat asettaa nykyisen kaaviotyypin oletusasetukset kaikkiin nykyisen

Â

teeman kantadioihin, valitse Muoto > Lisävalinnat > Määritä kaaviotyyppi kaikkiin
kantadioihin.

7

Jos et halua kaavioita diaan, poista ne.