Keynote - Dian tuominen kantadiaan

background image

Dian tuominen kantadiaan

Voit tuoda dioja ja kantadioja toisista Keynote-dokumenteista.

Dian tai kantadian tuominen:

1

Avaa Keynote-lähdedokumentti (se, jossa olevan dian haluat tuoda) ja nykyinen

Keynote-dokumentti (se, johon haluat tuoda dian).

2

Toimi yhdellä seuraavista tavoista:

Jos haluat tuoda dian, vedä se lähdedokumentin diajärjestäjästä nykyisen dokumentin
diajärjestäjään. Dia ja sen kantadia lisätään nykyiseen dokumenttiin. (Kantadia on
kantadiajärjestäjän viimeinen dia.)
Jos haluat tuoda kantadian, vedä se kantadiajärjestäjästä nykyisen dokumentin
kantadiajärjestäjään.