Keynote - Tasausohjainten lisääminen kantadioihin

background image

Tasausohjainten lisääminen kantadioihin

Tasausohjainten avulla voit sijoittaa tekstiä ja grafiikkaa yhdenmukaisesti eri dioihin.
Kantadioihin luodut tasausohjaimet ovat käytettävissä, kun sijoitat objekteja
kantadiaan perustuviin dioihin.

Tasausohjaimien luominen kantadialle:

1

Valitse kantadia, johon haluat lisätä tasausohjaimet.

2

Osoita työkalupalkissa Näkymä ja valitse sitten Näytä viivaimet.

3

Aseta osoitin viivaimen päälle ja vedä tasausohjain haluamaasi paikkaan kantadiassa.

Jos haluat sijoittaa vaakasuoran ohjaimen, vedä dian yläosassa olevasta viivaimesta.
Jos haluat sijoittaa pystysuoran ohjaimen, vedä vasemmalla olevasta viivaimesta.
Voit myös ottaa käyttöön ruudukot, jotka näkyvät kantadiassa ja dioissa. Lisätietoja on
kohdassa ”Kantadian ruudukkojen käyttäminen” sivulla 93.