Keynote - Apple Remote ‑kaukosäätimen käyttäminen

background image

Apple Remote -kaukosäätimen käyttäminen

Jos tietokoneen mukana on tullut Apple Remote -kaukosäädin, voit käyttää sitä
diaesityksen hallitsemiseen. Apple Remote -kaukosäätimen painikkeilla voi siirtyä
diaesityksessä eteen- ja taaksepäin, aloittaa tai keskeyttää toiston ja jatkaa toistoa tai
poistua diaesityksestä ja hallita tietokoneen äänenvoimakkuutta.

Sinun on avattava Keynote-dokumentti tietokoneella ennen kuin voit hallita sitä Apple
Remote -kaukosäätimellä.

Seuraavassa taulukossa kerrotaan, kuinka Keynotea voi hallita Apple Remote
-kaukosäätimellä.

216

Luku 11

Diaesityksen katseleminen, tulostaminen ja vieminen

background image

Luku 11

Diaesityksen katseleminen, tulostaminen ja vieminen

217

Paina

Tehdäksesi tämän
Keynote-ikkunassa

Tehdäksesi tämän
esitystilassa

Tehdäksesi tämän
diavalitsimessa

Toisto/tauko

Aloita esitys

Pysäytä esitys/jatka

Siirry valittuun
dianumeroon

Valikko

Avaa Front Row

Keskeytä esitys ja avaa
diavalitsin

Poistu diavalitsimesta

Pidä Menu-painiketta
painettuna

Poistu esityksestä

Poistu esityksestä

Eteenpäin

Palaa edelliseen diaan
tai koonnokseen.

Pienennä valittua
dianumeroa yhdellä

Taaksepäin

Siirry seuraavaan diaan
tai koonnokseen.

Suurenna valittua
dianumeroa yhdellä

Pidä Eteenpän-
painiketta painettuna

Siirry ensimmäiseen
diaan

Pidä Taaksepäin-
painiketta painettuna

Siirry viimeiseen diaan

Plus (+)

Äänenvoimakkuuden
lisäys

Äänenvoimakkuuden
lisäys

Äänenvoimakkuuden
lisäys

Miinus (-)

Äänenvoimakkuuden
vähennys

Äänenvoimakkuuden
vähennys

Äänenvoimakkuuden
vähennys