Keynote - Esityksen jakaminen eri alustoilla

background image

Esityksen jakaminen eri alustoilla

Voit viedä esityksesi eri alustoille sopiviin muotoihin.

QuickTime-elokuvan luominen

Voit tehdä diaesityksestäsi QuickTime-elokuvan, jossa on animoituja siirroksia ja
objektikoonnoksia.

Voit luoda interaktiivisen elokuvan, jonka etenemistahdin katsoja voi määrätä tai voit
luoda itsetoistuvan elokuvan, jonka siirrosten ja koonnosten ajoituksen sinä asetat.

220

Luku 11

Diaesityksen katseleminen, tulostaminen ja vieminen

background image

Luku 11

Diaesityksen katseleminen, tulostaminen ja vieminen

221

QuickTime-elokuvan luominen diaesityksestä:

1

Valitse Jako > Vie ja osoita sitten QuickTime.

Valitse elokuvan tyyppi.

Valitse elokuvan koon
ja toistolaadun kannalta
paras pakkausmuoto.

Jos elokuva on itsetoistuva
(käyttää kiinteää
ajoitusta), aseta diojen ja
objektikoonnosten kestot.

Toista elokuva kerran, yhä

uudelleen (silmukka) tai

etu- ja takaperin.

Valitse tämä, jos

diaesityksessä käytetään

läpikuultavuutta ja haluat

säilyttää sen.

Valitse tämä, jos haluat

toistaa elokuvan koko

näytöllä.

2

Valitse vaihtoehto Toisto käyttää -ponnahdusvalikosta:

Manuaalista etenemistä: Katsojat voivat edetä diaesityksessä hiiren painikkeella tai
toistopainikkeella (QuickTime-säätimissä) tai painamalla välilyöntinäppäintä.
Vain hyperlinkit: Katsojat voivat edetä diaesityksessä hyperlinkkejä osoittamalla.
Tallennettua ajoitusta: Jos olet tallentanut diaesityksen selostuksen (kuten kohdassa
”Selostuksen tallentaminen” sivulla 109 kuvataan), diaesityselokuvan toistossa
käytetään tallennetun selostuksen ajoitusta.
Kiinteää ajoitusta: Katsojat eivät voi hallita diaesityksen etenemistä, ja diaesitys
toistuu seuraavassa vaiheessa määritellyn ajoituksen mukaisesti.

3

Jos valitset Kiinteää ajoitusta -asetuksen, määrittele, kuinka kauan dia näkyy ja kuinka

kauan objektikoonnokset kestävät kirjoittamalla arvot Dian kesto- ja Koonnoksen kesto
-kenttiin.
Dian kesto: Kuinka kauan dia viipyy näytöllä sen jälkeen, kun viimeinen
objektikoonnos on valmis.
Koonnoksen kesto: Objektikoonnoksen kahden peräkkäisen vaiheen alkujen
välinen aika sekunneissa. Ensimmäisen dian näytölle tulemisen ja objektikoonnoksen
ensimmäisen vaiheen välillä ei ole viivettä.

4

Jos valitset asetuksen Kiinteää ajoitusta, voit valita vaihtoehdon Toista-

ponnahdusvalikosta:
Ei mitään: Diaesitys toistetaan vain kerran.
Silmukka: Diaesitystä toistetaan yhä uudelleen.

background image

Edestakaisin: Diaesitys toistuu kokonaan alusta loppuun ja sitten lopusta alkuun ja
niin edelleen.

5

Jos haluat diaesityksen näkyvän koko näytöllä ikkunan sijasta, valitse ”Siirry avattaessa

koko näytön tilaan”.

6

Valitse toistolaatu ja tiedoston koko Muodot-ponnahdusvalikosta:

Paras laatu, suurikokoinen: Säilyttää parhaan toistolaadun, mutta nämä
elokuvatiedostot ovat suuria, ja siksi niitä on hankalampi siirtää sähköpostitse tai
verkossa.
CD-ROM-elokuva, keskikokoinen: Paras vaihtoehto, jos käytät CD:tä lähettääksesi
diaesityksen toiselle katsojalle. Nämä elokuvat ovat korkealaatuisia, mutta niiden
tiedostokoko on jonkin verran pienempi kuin parhaalla laadulla tallennettujen
elokuvien.
Verkkoelokuva, pieni: Näiden elokuvien toistolaatu on yleensä heikompi, mutta ne
ovat tarpeeksi pieniä jaettaviksi verkossa tai sähköpostitse.
Muokattu: Valitse omat QuickTime-pakkausasetuksesi videolle ja äänelle, jotta voit
hallita tiedostokoon ja laadun suhdetta.

7

Jos haluat sisällyttää diaesityksen ääniraidan tai äänitallenteen, valitse sopiva Ääni-

valintaneliö.

8

Jos diaesityksessä on läpinäkyvä tausta, jonka haluat säilyttää QuickTime-elokuvassa,

valitse Sisällytä läpikuultavuus.
Jotkut siirrokset eivät ehkä toimi kunnolla, jos tämä asetus on valittu.

9

Osoita Seuraava, kirjoita elokuvan nimi, valitse sen tallennuspaikka ja osoita Vie.

Jos diaesitys sisältää ääniraidan, elokuvatiedostoja luodaan kaksi. Tiedosto, jonka
nimeen on lisätty ”ääniraita” sisältää pelkän äänen, eikä sitä tarvita.

Kun viet itsetoistuvan diaesityksen QuickTime-elokuvana, huomioi seuraavat seikat:

Jos diaesitys sisältää ääniraidan, elokuva ei lopu, ennen kuin ääni loppuu. Jos

Â

diaesitys on paljon lyhyempi kuin ääni, kannattaa ehkä käyttää lyhyempää
äänitiedostoa.
Jos diaesitys sisältää Poistu diaesityksestä -linkin, osoittamalla linkkiä elokuvassa

Â

poistutaan koko näytön tilasta.

PowerPoint-diaesityksen luominen

Voit muuntaa Keynote-dokumentteja PowerPoint-tiedostoiksi, joita PowerPointin
käyttäjät voivat katsella ja muokata Windows- tai Mac OS -tietokoneissa.

PowerPoint-diaesityksen luominen:

1

Valitse Jako > Vie ja osoita sitten PPT (PowerPoint).

2

Osoita Seuraava.

3

Kirjoita nimi ja valitse tiedostolle paikka ja osoita sitten Vie.

222

Luku 11

Diaesityksen katseleminen, tulostaminen ja vieminen

background image

Luku 11

Diaesityksen katseleminen, tulostaminen ja vieminen

223

PowerPoint ei tue joitakin Keynoten ominaisuuksia:

Jotkin luettelotekstit voivat kadota. Jos kätket luettelotekstin dialta (poistamalla

Â

valinnan kohdasta Leipäteksti Dia-asetuksissa), se poistetaan hahmotelmasta, kun
viet esityksen.
PowerPoint ei tue alfa-kanava-grafiikoita, joten jos käytät osan kuvasta peittävää

Â

maskia, sen takana oleva kuva näkyy etualalla. Saatat myös huomata pieniä
muutoksia muissa grafiikoissa.

PDF-tiedoston luominen

Voit muuntaa diaesityksen PDF-tiedostoksi, jota voidaan katsella ja joka voidaan
tulostaa Esikatselulla, Adobe Acrobat Readerilla tai millä tahansa PDF-ohjelmalla.

Jos diaesitys sisältää hyperlinkkejä, ne viedään PDF-dokumenttiin aktiivisina linkkeinä.

Eri tapoja luoda PDF-tiedosto:
Jos haluat luoda PDF-tiedoston vain näytöllä katseltavaksi (ei paperille tulostettavaksi),

m

valitse Jako > Vie ja osoita sitten PDF. Valitse haluamasi asetukset (katso lisätietoja
kohdasta ”Diojen tulostaminen” sivulla 218), osoita Seuraava, kirjoita nimi ja valitse
tiedostolle tallennuspaikka ja osoita sitten Vie.
Voit tulostaa tällä tavalla luotuja PDF-dokumentteja, mutta dokumentissa ei ole
tulostimen marginaaleja. Jos aiot tulostaa PDF-tiedoston, saatat saada paremman
tuloksen seuraavalla tavalla.
Jos haluat luoda PDF-tiedoston, joka tulostetaan, valitse Arkisto > Tulosta ja valitse

m

sitten PDF-ponnahdusvalikosta Tallenna PDF. Kirjoita Tallenna-valintataulussa nimi,
valitse tiedoston tallennuspaikka ja osoita sitten Tallenna.

Diojen vieminen kuvatiedostoiksi

Voit viedä kaikki diat kuvatiedostoiksi JPEG-, PNG- tai TIFF-muotoon.

Diojen vieminen kuvatiedostoiksi:

1

Valitse Jako > Vie ja osoita sitten Kuvat.

2

Määritä, haluatko luoda tiedoston jokaisesta diasta vai ainoastaan rajatun alueen

dioista.

3

Jos haluat luoda erillisen kuvan jokaisesta koonnoksen vaiheesta, valitse ” Luo kuva

koonnosten jokaisesta vaiheesta”.

4

Valitse vaihtoehto Muoto-ponnahdusvalikosta.

Mitä parempi laatu on, sitä suurempi on tiedoston koko.

5

Jos valitset JPEG-muodon, määrittele prosenttiarvo korkean ja alhaisen laadun väliltä

Laatu-säätimillä.

6

Osoita Seuraava.

7

Kirjoita tiedostonimi ja valitse tiedostoille paikka ja osoita sitten Vie.

background image

Kukin tiedosto nimetään periaatteella tiedostonimi.001, tiedostonimi.002 ja niin
edelleen.
Voit myös lähettää yksittäisiä kuvia iPhotoon, kuten kohdassa ”iPhoto-albumin
luominen” sivulla 226 kuvataan.

HTML-dokumentin luominen

Voit muuntaa diaesityksen HTML-dokumentiksi, jota voidaan katsella Safarilla tai
muulla verkkoselaimella. Katsojat etenevät esityksessä hyperlinkkejä osoittamalla.

Diojen vieminen HTML-dokumentiksi:

1

Valitse Jako > Vie ja osoita sitten HTML.

2

Määritä, haluatko viedä kaikki diat vai ainoastaan rajatun alueen diat.

3

Jos haluat luoda erillisen kuvan jokaisesta koonnoksen vaiheesta, valitse ” Luo kuva

koonnosten jokaisesta vaiheesta”.

4

Jos haluat, että jokaiseen diaan lisästään linkit Koti, Edellinen ja Seuraava (sikäli kun ne

soveltuvat), valitse ”Sisällytä navigaatio-ohjaimet”.

5

Valitse haluamasi kuvanlaatu Muoto-ponnahdusvalikon vaihtoehdoista.

Mitä parempi laatu on, sitä suurempi on tiedoston koko.

6

Jos valitset JPEG-muodon, voit kasvattaa tai pienentää tiedoston viennissä käytettävää

pakkaustasoa Laatu-säätimillä.

7

Osoita seuraava, kirjoita tiedostonimi, määrittele tiedostolle sijainti ja osoita Vie.

YouTubessa julkaiseminen

Voit lähettää diaesityksesi suoraan YouTube-sivustolle,missä vierailijat voivat katsella
esitystäsi elokuvana. Voidaksesi julkaista tiedoston YouTubessa tietokoneen on oltava
yhteydessä internetiin.

Diaesityksen julkaiseminen YouTubessa:

1

Valitse Jako > Lähetä kohteeseen > YouTube.

2

Kirjoita tunnuksesi nimi ja salasana niille varattuihin kenttiin.

3

Valitse Kategoria-ponnahdusvalikosta kategoria.

4

Kirjoita Otsikko-kenttään elokuvan nimi ja kirjoita Kuvaus-kenttään elokuvasta lyhyt

kuvaus, jonka katsojat voivat lukea.

5

Tagit-kenttään voit kirjoittaa avainsanoja, jotka auttavat ihmisiä löytämään elokuvasi

YouTube-sivustolta etsimällä.

6

Valitse elokuvan koko Julkaisukoko-ponnahdusvalikosta.

7

Jos haluat, että elokuvan näette vain sinä itse ja valitsemasi ihmiset, valitse

”Henkilökohtainen video”.

8

Osoita Seuraava.

224

Luku 11

Diaesityksen katseleminen, tulostaminen ja vieminen

background image

Luku 11

Diaesityksen katseleminen, tulostaminen ja vieminen

225

9

Jos diaesityksellä ei ole tallennettua selostusta, kirjoita kuinka monta sekuntia haluat

kunkin dian näkyvän ennen seuraavaan diaan etenemistä ja kuinka monta sekuntia
haluat diaesityksen odottavan ennen dian seuraavaan koonnokseen etenemistä.
Jos diaesityksen selostus on tallennettu, säilytä diojen ja koonnosten valmiiksi
tallennettu ajoitus valitsemalla Toisto käyttää -ponnahdusvalikosta Tallennettua
ajoitusta. Tai valitse Kiinteää ajoitusta ja aseta haluamasi koonnosten ja diojen välinen
sekuntiaika kuten edellä kuvataan. Jos haluat lisätietoja tallennetuista diaesitykistä,
katso ”Selostuksen tallentaminen” sivulla 109.

10

Toimi yhdellä seuraavista tavoista:

Jos diaesitykseen liittyy ääniraita ja haluat äänen toistuvan diaesityksen kanssa
YouTubessa, valitse ”Sisällytä diaesityksen ääniraita”.
Jos diaesityksen selostus on tallennettu ja haluat äänen toistuvan diaesityksen kanssa
YouTubessa, valitse ”Sisällytä diaesityksen tallenne”.

11

Osoita Seuraava ja hyväksy YouTuben palveluehdot osoittamalla Julkaise.

Elokuvasi lähetetään YouTube-sivustolle.

12

Jos haluat käydä katsomassa elokuvaasi YouTube-sivustolla, osoita näytölle tulevassa

valintataulussa Katso.

13

Jos haluat luoda sähköpostin, jossa on elokuvan verkko-osoite, valitse elokuva ja osoita

sitten sen alla Share Video.